Napísal 26. februára 2020

22. februára – 14. marca 2020

Sobota, 22. februára 2020
Nimnica – zúčastní sa na Piatom stretnutí biskupov s laikmi, zasvätenými a klerikmi

Pondelok, 24. február 2020
Bratislava – prednáša homiletiku na Teologickej fakulte TU

Streda, 26. februára 2020
Prešov – Arcibiskupská rezidencia – zúčastní sa na 28. riadnom zasadaní Rady hierarchov

Sobota, 7. marca 2020
Bratislava – vedie zasadanie Bioetickej subkomisie KBS

Nedeľa, 8. marca 2020
Trnava – návšteva farnosti pri príležitosti 12. výročia jej zriadenia

Pondelok – Utorok, 9. – 10.  marca 2020
Dom sv. Bystríka, Čičmany – zúčastní sa na plenárnom zasadaní KBS

Streda –  Sobota, 11. – 14. marca 2020
Čičmany – zúčastní sa na duchovných cvičeniach s biskupmi KBS

Kategória: Program vladyku