Home Zo života eparchie V Prešove sa konalo 28. riadne zasadanie Rady hierarchov

V Prešove sa konalo 28. riadne zasadanie Rady hierarchov

by Stano Gabor
0 comment
V stredu 26. februára sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove konalo 28. riadne zasadanie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zasadnutiu predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý po úvodnej modlitbe privítal všetkých prítomných hierarchov, osobitne však nového člena Rady hierachov vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie. Prítomný bol aj bratislavský eparcha Peter Rusnák, torontský eparcha Marián Andrej Pacák CSsR a ako hostia boli prítomní vladyka Ladislav Hučko z Apoštolského exarchátu gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike a sekretár Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Andrij Jevčuk, ktorý na zasadnutí zastupoval apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Giacoma Guida Ottonella.
Metropolita Ján na začiatku prečítal niekoľko myšlienok z Posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2020, pričom vyzdvihol apel Petrovho nástupcu, aby sa ľudstvo vedelo podeliť s láskou, „lebo to robí človeka ľudskejším, zatiaľ čo pri hromadení majetku hrozí, že sa staneme necitlivými a uzavrieme sa vo svojom egoizme.“
V pracovnej časti hierachovia schválili nový slovenský preklad Knihy pohrebov kňaza a laika a taktiež Obradu malého svätenia vody, na ktorých pracovala Gréckokatolícka metropolitná liturgická komisia a taktiež odobrili doplnený štatút tejto liturgickej komisie.
V ďalšom bode rokovali o slovenskom preklade Katechizmu Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi a o ďalšom postupe s cieľom prípravy vlastného Katechizmu Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku.
Zaoberali sa aj takmer hotovým partikulárnym právom Prešovskej metropolie sui iuris, ktoré po zapracovaní niekoľkých pripomienok, môže byť zaslané do Ríma na Kongregáciu pre východné cirkvi a schválili Kurikulum gréckokatolíckych učebníc Náboženskej výchovy a Náboženstva.
Šéfredaktor metropolitného časopisu Slovo Juraj Gradoš informoval vladykov o aktuálnom náklade a stave hospodárenia a predniesol aj víziu ako napredovať pri vydávaní tohto oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Rada hierarchov sa zaoberala aj sčítaním obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa má uskutočniť na Slovensku budúci rok, taktiež misijným pôsobením a pastoráciou gréckokatolíckych veriacich mimo územia Slovenska, zvlášť v Nemecku a Veľkej Británii.
Vznik Rady hierachov vyplynul z metropolitného usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 2008. Metropolitovi vo výkone jeho moci pomáha práve Rada hierarchov, ktorá je zákonodarným zborom. Uskutočňuje sa na nej jeden z najdôležitejších znakov a symbolov východnej cirkevnej identity – princíp synodality. Okrem noriem spoločného a partikulárneho práva sa riadi aj štatútom, ktorý schválila Svätá stolica.
Zdroj: Arcibiskupský a metropolitný úrad v Prešove / Michal Pavlišinovič

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava