Napísal 28. októbra 2019

28. októbra – 3. novembra 2019

Pondelok, 28. októbra 2019

Badín – Kňazský seminár sv. Františka Xaverského – účasť na kolokviu Nové komunity v Katolíckej cirkvi

 

Streda, 30. októbra 2019

Bratislava – Teologická fakulta TU – prednáša homiletiku

 

 

Kategória: Program vladyku