Napísal 25. októbra 2019

Odpustová slávnosť v Trnave

Odpustová slávnosť ku cti svätého apoštola a evanjelistu v Trnave

Dňa 20.októbra 2019 sa konala odpustová slávnosť v gréckokatolíckej farnosti v Trnave. Patrónom farnosti je svätý apoštol a evanjelista Lukáš, ktorého sviatok si pripomíname v liturgickom kalendári 18. októbra.

Archijerejskú svätú Božskú liturgiu o 10.00 h. v Kostole svätej Heleny slávil vladyka Peter Rusnák,  bratislavský eparcha. Vo svojej  homílii poukázal na budovanie vzťahu k  Bohu ako základnú úlohu kresťana. Láska k Bohu je viac ako len robenie charity. „Svet tlačí Cirkev: Starajte sa o bezdomovcov, utláčaných, školstvo… a my niekedy podľahneme tomuto tlaku. Kdeže je dnes kontemplatívne mníšstvo…, to sa už dnes nenosí“, uviedol vladyka. Prirovnal život kresťana k príbehu Márii a Marte. Poukázal na to, že Ježiš nám prišiel ukázať a otvoriť  cestu k Otcovi, ktorý je zdrojom života.

Eparcha ďalej poukázal na to, že evanjelium o Boháčovi a Lazárovi, ktoré sa čítalo na liturgii, nás na prvý pohľad nabáda k sociálnej činnosti. Ako však zdôraznil, v tom nespočíva hlavné posolstvo tohto podobenstva. Ono spočíva v tom, že cez láskou k Bohu a cez rozvíjanie tohto vzťahu kresťan uvidí potreby blížneho. Naopak to nefunguje. „Toto nám prišiel Ježiš darovať. Počúvať Božie slovo znamená nájsť svoje pokánie, svoje obrátenie. Božie slovo hovorí, že ty máš večný život a večný život je láska a láska vyháňa strach. Boh chce dať človeku Ducha Svätého, ducha Ježiša Krista, ducha lásky, a tak vytvárať spoločenstvo, ktoré sa volá Cirkev.

Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie a sprievod okolo chrámu s čítaním štyroch  evanjelií. Okrem vladyku Petra Rusnáka a domáceho kňaza o. Františka Fedorišina sa na slávnosti zúčastnili aj väzenský duchovný o. Rastislav Firment a o. Gabriel Dzvoňár so svojimi rodinami, rektor kostola sv. Heleny o. Anton Ziolkovský a o. Štefan Peľo s manželkou.  Po skončení obradov sa konalo pohostenie na fare, kde okrem dobrého jedla, ktoré spoločne pripravili a napiekli miestni veriaci, vládla aj vynikajúca sviatočná nálada. Boh nám pri oslave sv. Lukáša doprial nádherné slnečné počasie, radostnú atmosféru i spoločne strávený čas farského spoločenstva. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli alebo sa zúčastnili duchovnej prípravy na tento deň spoločenstva venovaný patrónovi našej farnosti.

o. František Fedorišin, farár farnosti

Foto: -mf-

 

Kategória: Zo života eparchie