Home Program vladyku 29. marca – 4. apríla 2010

29. marca – 4. apríla 2010

by admin
0 comment

bisk1. apríla 2010, Veľký Štvrtok

Bratislava – Katedrála – 9.00 h.: slúži archijerejskú sv. liturgiu, koncelebrujú všetci presbyteri eparchie. Počas liturgie vladyka posvätí antimenzioni, myro a vykoná obrad umývania nôh dvanástim presbyterom eparchie.

2. apríla 2010, Veľký Piatok

Bratislava – Katedrála – 16.00 h.:  slúži večiereň s uložením plaščenice

3. apríla 2010, Veľká Sobota

Bratislava – Katedrála – 16.00 h.: slúži sv. liturgiu Bazila Veľkého s večierňou, počas ktorej udelí iniciačné sviatosti katechumenom.

4. apríla 2010, Nedeľa Paschy

Bratislava – Katedrála – 5.30 hod.: Utiereň Vzkriesenia, posvätenie jedál; sv. liturgia.

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava