Home Liturgický kalendár - 2013 29. týždeň po Päťdesiatnici (10. – 16. 12. 2012) – Filipovka

29. týždeň po Päťdesiatnici (10. – 16. 12. 2012) – Filipovka

by admin
0 comment

Pondelok, 10. december 2012

Pondelok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.

/26. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol: 308. začalo (Hebr 3, 5-11. 17-19) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium: Lk 102. začalo (20, 27 – 44) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.

 

Utorok, 11. december 2012

Utorok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik.

/27. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol: 310. začalo (Hebr 4, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = radové čítanie.

 

Streda, 12. december 2012

Streda 29. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

/28. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol: 312. začalo (Hebr 5,11 – 6,8) = radové čítanie, prípadne aj 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Spiridonovi.
Evanjelium: Lk 104. začalo (21, 5-7. 10-11. 20-24) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23) = svätému Spiridonovi.

Večiereň. Parémie: Iz 43, 9 – 14;   Múd 3, 1 – 9;   Múd 5,15 – 6,3 = všetky tri mučeníkom.

 

Štvrtok, 13. december 2012

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest – polyelejný sviatok bez bdenia. /Svätá mučenica Lucia Panna./

/29. deň filipovky/

Utiereň. Evanjelium: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätým mučeníkom.

Božská liturgia. Apoštol: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom, prípadne aj 315. začalo (Hebr 7, 1 – 6) = radové čítanie.
Evanjelium: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom, prípadne aj Lk 107. začalo (21, 28 – 33) = radové čítanie.

 

Piatok, 14. december 2012

Piatok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. (Svätý prorok Aggeus – presunuté z nasledujúcej nedele.)

/30. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol: 317. začalo (Hebr 7, 18 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium: Lk 108. začalo (21,37 – 22,8) = radové čítanie.

 

Sobota, 15. december 2012:

Sobota 29. týždňa po Päťdesiatnici.

A BUĎ: Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry.

ALEBO: Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

/31. deň filipovky/

Ak sa berie 1. možnosť:
Božská liturgia. Apoštol: 220. začalo od polovice (Ef 2, 11 – 13) = radové čítanie.

Evanjelium: Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Božská liturgia. Apoštol: 220. začalo od polovice (Ef 2, 11 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.
Evanjelium: Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.

 

Nedeľa, 16. december 2012

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV

/32. deň filipovky/

4. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Utiereň. Evanjelium: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Božská liturgia. Apoštol: 257. začalo (Kol 3, 4 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium: Lk 76. začalo (14, 16 – 24) = radové čítanie.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava