Home Liturgický kalendár - 2013 6. – 12. 5. 2013 (Týždeň po Nedeli o slepom)

6. – 12. 5. 2013 (Týždeň po Nedeli o slepom)

by Stano Gabor
0 comment

Podenlok, 6. máj 2013
Pondelok po Nedeli o slepom – 37. deň Päťdesiatnice. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

Apoštol na liturgii: 39. začalo (Sk 17, 1 – 15) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Jóbovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 40. začalo (11, 47 – 57) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Jóbovi.

Utorok, 7. máj 2013
Utorok po Nedeli o slepom – 38. deň Päťdesiatnice. Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína o tretej hodine dňa – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. (Svätý mučeník Akakios.)

Apoštol na liturgii: 40. začalo od polovice (Sk 17, 19 – 28a) = radové čítanie, prípadne aj 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = svätému krížu.
Evanjelium na liturgii: Jn 42. začalo (12, 19 – 36a) = radové čítanie, prípadne aj Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = svätému krížu.

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4,20 – 5,5 = všetky tri svätému Jánovi Teológovi.

 

Streda, 8. máj 2013
Odovzdanie sviatku Paschy – 39. deň Päťdesiatnice. Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic – polyelejný sviatok s bdením.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jánovi Teológovi.

Apoštol na liturgii: 41. začalo (Sk 18, 22 – 28) = radové čítanie, a 68. začalo (1 Jn 1, 1 – 7) = svätému Jánovi Teológovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 43. začalo (12, 36 – 47) = radové čítanie, a Jn 61. začalo (19, 25-27. 21, 24-25) = svätému Jánovi Teológovi.

Parémie na večierni: Iz 2, 2 – 3e; Iz 62,10 – 63,3b. 7–9; Zach 14, 1a. 4a. 8–11 = všetky tri Nanebovstúpeniu.

 

Štvrtok, 9. máj 2013
NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA – 40. deň Päťdesiatnice – veľký a prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = Nanebovstúpeniu.

Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 12) = Nanebovstúpeniu.
Evanjelium na liturgii: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = Nanebovstúpeniu.

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4, 20 – 5,5 = všetky tri svätému Jánovi Teológovi.

 

Piatok, 10. máj 2013
Posviatok Nanebovstúpenia – 41. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Šimon Horlivec – polyelejný sviatok bez bdenia.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Šimonovi.

Apoštol na liturgii: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Šimonovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 47. začalo (14, 1 – 11a) = radové čítanie, a Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Šimonovi.

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 2. alebo 3. možnosť: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi, resp. blaženému Vasiľovi.

 

Sobota, 11. máj 2013
Posviatok Nanebovstúpenia – 42. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: /Založenie Konštantínopola./ Svätý hieromučeník Mókios. ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov – polyelejný sviatok s bdením. ALEBO: Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup – polyelejný sviatok s bdením.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 43. začalo (Sk 20, 7 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Mókiovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo (14, 10b – 21) = radové čítanie, prípadne aj Jn 51. začalo (15, 9 – 16) = svätému Mókiovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Apoštol na liturgii: 43. začalo (Sk 20, 7 – 12) = radové čítanie, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätým Cyrilovi a Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo (14, 10b – 21) = radové čítanie, a Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Ak sa berie 3. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Vasiľovi.

Apoštol na liturgii: 43. začalo (Sk 20, 7 – 12) = radové čítanie, a 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = blaženému Vasiľovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo (14, 10b – 21) = radové čítanie, a Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Vasiľovi.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 1a. 8–11. 15–17a; Dt 10, 14 – 21 = všetky tri otcom prvého všeobecného snemu.

 

Nedeľa, 12. máj 2013
NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU, TEDA PRVÉHO NICEJSKÉHO. Posviatok Nanebovstúpenia – 43. deň Päťdesiatnice. (Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha.)

6. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 44. začalo (Sk 20, 16-18a. 28-36) = radové čítanie otcom.
Evanjelium na liturgii: Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = radové čítanie otcom.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava