Napísal 9. januára 2019

7. – 13. januára 2019

Štvrtok, 10. januára 2019

Bratislava – Katedrála – slúži archijerejskú liturgiu pri príležitosti životného jubilea protosynkela

 

Piatok – Sobota, 11.-12. januára 2019

Dolný Smokovec – zúčastní sa na stretnutí kňazov nemocničnej duchovnej služby, ktoré organizuje Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve v spolupráci so Subkomisiou pre bioetiku KBS

Kategória: Program vladyku