Home Liturgický kalendár - 2013 Ôsmy týždeň po 50-nici (8. – 14. júla 2013)

Ôsmy týždeň po 50-nici (8. – 14. júla 2013)

by Stano Gabor
0 comment

Pondelok, 8. júl 2013
Pondelok 8. týždňa po Päťdesiatnici.
Svätý veľkomučeník Prokop – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 142. začalo (1 Kor 9, 13 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Prokopovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 65. začalo (16, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = svätému Prokopovi.

 

Utorok, 9. júl 2013
Utorok 8. týždňa po Päťdesiatnici.
Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 144. začalo (1 Kor 10, 5 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 66. začalo (16, 6 – 12) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15(16) – 6,3(4)b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Antonovi.

 

Streda, 10. júl 2013
BUĎ:
Streda 8. týždňa po Päťdesiatnici.
Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola.
/Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku./

ALEBO:
Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský – polyelejný sviatok bez bdenia.
Streda 8. týždňa po Päťdesiatnici.
/Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku./

Ak sa berie 1. možnosť:
Božská liturgia.Apoštol na liturgii: 145. začalo (1 Kor 10, 12 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 68. začalo (16, 20 – 24) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Utiereň. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Antonovi.
Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Antonovi, prípadne aj 145. začalo (1 Kor 10, 12 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Antonovi, prípadne aj Mt 68. začalo (16, 20 – 24) = radové čítanie.

 

Štvrtok, 11. júl 2013
Štvrtok 8. týždňa po Päťdesiatnici.
Svätá všechválna mučenica Eufémia; odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 147. začalo (1 Kor 10,28 – 11,7) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.
Evanjelium na liturgii: Mt 69. začalo (16, 24 – 28) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.

 

Piatok, 12. júl 2013
Piatok 8. týždňa po Päťdesiatnici.
Svätí mučeníci Proklos a Hilarios.
Náš prepodobný otec Michal Maleinský.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 148. začalo (1 Kor 11, 8 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 71. začalo (17, 10 – 18) = radové čítanie.

 

Sobota, 13. júl 2013
Sobota 8. týždňa po Päťdesiatnici.
Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.
Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky.
/Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup./

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 111. začalo (Rim 13, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = Zhromaždeniu.
Evanjelium na liturgii: Mt 47. začalo (12, 30 – 37) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = Zhromaždeniu.

 

Nedeľa, 14. júl 2013
NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.
Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov.

7. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Utiereň. Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Božská liturgia.Apoštol na liturgii: 124. začalo (1 Kor 1, 10 – 18) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 58. začalo (14, 14b – 22) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom.

Večiereň. Parémie na večierni: 1 Kr 8, 22–23. 27–30; Iz 61,10 – 62,5; Iz 60, 1 – 16 = všetky tri svätému Vladimírovi.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava