Home SVIATKY A POSTY Sviatky a pôsty

Sviatky a pôsty

by admin
0 comment

Marec 2024
Obdobie Veľkého pôstu, t.j. Štyridsiatnice

2. 3. Zádušná sobota
3. 3. Nedeľa tretieho týždňa Veľkého pôstu – Krížupoklonná, 7. hlas
10. 3. Nedeľa štvrtého týždňa Veľkého pôstu (sv. Jána Klimaka), 8. hlas
14. 3. Deň kajúceho Kánona sv. Andreja Krétskeho
16. 3. Akatistová sobota
17. 3. Nedeľa piateho týždňa Veľkého pôstu (sv. Márie Egyptskej), 1. hlas
23. 3. Lazárova sobota
24. 3. Kvetná (Palmová) nedeľa – Vstup do Jeruzalema
25. 3. Zvestovanie presv. Bohorodičkeveľký a prikázaný sviatok
28. 3. Veľký štvrtok
29. 3. Veľký piatokprikázaný sviatok
30. 3. Veľká sobota
31. 3. NEDEĽA PASCHY – Sviatok Kristovho vzkriesenia (Veľká noc), 1. hlas

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava