Napísal 7. marca 2022

Sviatky a pôsty

August 2022

1. – 14. 8. Uspenský pôst

6. 8. Premenenie Pána – veľký sviatok

7. 8. Deviata nedeľa po Päťdesiatnici, 8. hlas

14. 8. Desiata nedeľa po Päťdesiatnici, 1. hlas

15. 8. Zosnutie presv. Bohorodičky – prikázaný sviatok

21. 8. Jedenásta nedeľa po Päťdesiatnici, 2. hlas

25. 8. Bl. Metod D. Trčka, michalovský protoigumen – polyelejný sviatok

28. 8. Dvanásta nedeľa po Päťdesiatnici, 3. hlas

29. 8. Sťatie hlavy Jána Krstiteľa – veľký sviatok (zdržanlivosť od mäsa)

31. 8. Uloženie pásu presv. Bohorodičky / Posledný deň cirkevného roka

Kategória: SVIATKY A POSTY