Home SVIATKY A POSTY Sviatky a pôsty

Sviatky a pôsty

by admin
0 comment

November 2022

6. 11. Dvadsiata druhá (štvrtá) nedeľa po Päťdesiatnici, 5. hlas

8. 11. Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

polyelejný sviatok s bdením

12. 11. Sv. Jozafát, polocký arcibiskup – polyelejný sviatok s bdením

13. 11. Dvadsiata tretia (piata) nedeľa po Päťdesiatnici, 6. hlas

Sv. Ján Zlatoústy, konštan. arcibiskup – polyelejný sviatok s bdením

15. 11. Začiatok Filipovky, t.j. 40-denného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista

16. 11. Sv. apoštol Matúš – polyelejný sviatok bez bdenia

20. 11. Dvadsiata štvrtá (šiesta) nedeľa po Päťdesiatnici, 7. hlas

37. svetový deň mládeže slávený v diecézach/eparchiách (Nedeľa Krista kráľa)

21. 11. Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámuveľký sviatok

27. 11. Dvadsiata piata (siedma) nedeľa po Päťdesiatnici, 8. hlas

30. 11. Sv. apoštol Andrej Prvopovolaný – polyelejný sviatok bez bdenia

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava