Napísal 7. marca 2022

Sviatky a pôsty

Máj 2022

 

1. 5. Nedeľa o myronosičkách, 2. hlas

8. 5. Nedeľa o porazenom, 3. hlas

11. 5. Polovica Päťdesiatnice. Sv. Cyril a Metod, učitelia Slovanov. Bl. Vasiľ Hopko, prešovský svätiaci biskup

15. 5. Nedeľa o samaritánke, 4. hlas

22. 5. Nedeľa o slepom, 5. hlas

26. 5. Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok

29. 5. Nedeľa sv. otcov 1. nicejského snemu, 6. hlas

Kategória: SVIATKY A POSTY