Home SVIATKY A POSTY Sviatky a pôsty

Sviatky a pôsty

by admin
0 comment

Marec 2023

Obdobie Veľkého pôstu, t.j. Štyridsiatnice

4. 3. Druhá zádušná sobota

5. 3. Druhá pôstna nedeľa (sv. Gregora Palamu), 6. hlas

11. 3. Tretia zádušná sobota

12. 3. Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná, 7. hlas

18 .3. Štvrtá zádušná sobota

19. 3. Štvrtá pôstna nedeľa (sv. Jána Klimaka), 8. hlas

23. 3. Deň Kánona sv. Andreja Krétskeho

25. 3.Akatistová sobota. Zvestovanie presv. Bohorodičkeveľký a prikázaný sviatok

26. 3. Piata pôstna nedeľa (sv. Márie Egyptskej), 1. hlas

Apríl 2023

1. 4. Lazárova sobota

2. 4. Kvetná (Palmová) nedeľa – Vstup do Jeruzalema

6. 4. Veľký štvrtok

7. 4. Veľký piatokprikázaný sviatok

8. 4. Veľká sobota

9. 4. PASCHA – Sviatok Kristovho vzkriesenia (Veľká noc), 1. hlas

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava