Napísal 13. marca 2022

Bratislavská eparchia vyhlásila zbierku na pomoc Ukrajine

Bratislavská eparchia vyhlásila na nedeľu 13. marca 2022 zbierku na pomoc Ukrajine, konkrétne pre ľudí, ktorí prišli o svoje domovy a nachádzajú sa na pôde gréckokatolíckeho seminára v Užhorode. Prispieť je možné aj cez farský účet Bratislavskej farnosti s poznámkou „Pomoc Ukrajine“.

IBAN účtu farnosti: SK22 0900 0000 0000 1147 2476

Darované prostriedky budú následne použité adresne na tento účel.

V prvom rade nech naďalej zostáva naša duchovná podpora vo forme modlitieb a pôstu
na úmysel ukončenia vojny.

Zdroj: Stauros 5/2022

Kategória: Zo života eparchie