Napísal 14. júna 2019

Arcibiskup Cyril Vasiľ si pripomína 10. výročie biskupskej vysviacky

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi si dnes (14. júna) pripomína 10. výročie svojej biskupskej chirotónie, ktorú prijal v Ríme, v Bazilike Santa Maria Maggiore, z rúk kyr Slavomíra Miklovša, križevackého biskupa. Ten istý gréckokaotlícky biskup ho 14. júna 1987 vysvätil na kňaza, a to v Prešove, v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, pretože prešovské biskupstvo vtedy nemalo svojho biskupa.

Cyril Vasiľ prijal menovanie od Svätého Otca Benedikt XVI., ktorý ho 7. mája 2009 povýšil do hodnosti arcibiskupa titulárneho sídla v Ptolemaide v Líbyi a zároveň ho vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.

Biskupským heslom vladyka Cyril sú slová Prvého Petrovho listu Parati semper (Stále pripravený), ktorá odráža aj jeho osobnú skúsenosť s katolíckym skautingom.

Cyril Vasiľ žije a pôsobí v Ríme prakticky od svojho úteku zo Slovenska (august 1987). Do Ríma ho priviedla túžba študovať, čo sa vo vtedajšom Československu nedalo realizovať, hoci komnuistický režim sa už chýlil ku koncu. V Ríme teda pokračoval v štúdiu teológie, konkrétne cirkevného práva, a to na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu (Gregorova univerzita), kde získal licenciát a neskôr doktorát. Oslovený ignaciánskou spiritualitou, vstúpil v roku 1990 do Spoločnosti Ježišovej (jezuiti).

Po štúdiách zostal Rím i naďalej jeho pôsobiskom. V roku 2000 bol vymenovaný za dekana Právnickej fakulty, v roku 2004 za vicerektora a v máji 2007 bol vymenovaný za rektora celého pápežského východného inštitútu (PIO). Bol tiež konzultorom Kongregácie pre východné cirkvi, Kongregácie pre náuku viery, Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich a Pápežskej rady pre legislatívne texty.

Významná je aj jeho pedagogická a publikačná činnosť. Je profesorom na renomovanej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Okrem toho sa vo voľnom čase venoval skautom.

Ako aribiskup často a rád prichádza na svoje rodné Slovensko, zvlášť medzi gréckokatolíkov. Len pred pár dňami sa zúčastnil na odpustovej slávnosti na Šumiaci, ktorá bola spojená s turistickým dňom našej bratislavskej eparchie.

Na mnohaja i blahaj, ľita, vladyko!

Foto: Šumiac, 1. jún 2019

-sg-

Kategória: Zo života Cirkvi