Zo života Cirkvi

Napísal 24. mája 2022

PÁNOVO NANEBOVSTÚPENIE

Napísal 20. mája 2022

Pozvánka na Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne

Napísal 17. mája 2022

V Hrabskom si pripomenuli 75. výročie biskupskej vysviacky Vasiľa Hopka

Napísal 15. mája 2022

NEDEĽA O SAMARITÁNKE

Napísal 10. mája 2022

POLOVICA (PREPOLOVÉNIJE) PÄŤDESIATNICE

Napísal 3. mája 2022

Vladyka Rusnák v Ríme: Sme tu, aby sme sa nadchli a oživili svoju vieru

Napísal 1. mája 2022

Tretia nedeľa po Pasche – Nedeľa myronosičiek

Napísal 24. apríla 2022

Tomášova nedeľa

Napísal 17. apríla 2022

PASCHA – VELIKDEŇ – VEĽKÁ NOC

Napísal 15. apríla 2022

Svätá a veľká sobota: Zostúpenie do podsvetia

Napísal 15. apríla 2022

Veľký piatok (Svätá plaščenica)

Napísal 14. apríla 2022

Svätý a veľký piatok

Napísal 13. apríla 2022

Svätý a Veľký týždeň (Strastnaja sedmica)

Napísal 11. apríla 2022

VI. viceprovinciálna kapitula vo Viceprovincii sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila Veľkého v Sečovciach

Napísal 7. apríla 2022

Lazárova sobota

Napísal 1. apríla 2022

Akatistová sobota

Napísal 24. marca 2022

Zasvätenie Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Napísal 20. marca 2022

Tretia nedeľa Veľkého pôstu – krížupoklonná