Zo života Cirkvi

Napísal 15. augusta 2019

Pozvánka na uspenský odpust do Ľutiny

Napísal 12. augusta 2019

Odpustové slávnosti v Gréckokatolíckej cirkvi v lete 2019

Napísal 11. augusta 2019

Gréckokatolícke bohoslužby vo Viedni

Napísal 10. augusta 2019

Odpustová slávnosť v Prievidzi

Napísal 10. augusta 2019

Púť na Skalku 2019

Napísal 5. augusta 2019

Sväté Premenenie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – 6. augusta

Napísal 22. júla 2019

Sestry baziliánky si zvolili novú generálnu predstavenú – aktualizované

Napísal 19. júla 2019

Sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša

Napísal 16. júla 2019

V stredu si pripomíname bl. Pavla Gojdiča

Napísal 12. júla 2019

Nový exarchát pre ukrajinských gréckokatolíkov v Taliansku

Napísal 12. júla 2019

V Ríme sa stretli ukrajinskí vladykovia s pápežom Františkom

Napísal 11. júla 2019

Vladyka Peter pri odpustovej slávnosti v Stropkove udelil kňazské svätenie

Napísal 11. júla 2019

Pozvánka na pešiu púť k relikivám bl. Dominika M. Trčku

Napísal 28. júna 2019

28. júna – Ježiša Krista milujúceho ľudí (Christa Čelovikoľubca)

Napísal 27. júna 2019

Oslavy zlatého výročia gréckokatolíkov v Parme a Pittsburghu

Napísal 24. júna 2019

Narodenie Predchodcu a Krstiteľa Jána

Napísal 19. júna 2019

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista

Napísal 17. júna 2019

Petropavlovský pôst – PETROVKA