Zo života Cirkvi

Napísal 17. júna 2019

Petropavlovský pôst – PETROVKA

Napísal 14. júna 2019

Arcibiskup Cyril Vasiľ si pripomína 10. výročie biskupskej vysviacky

Napísal 13. júna 2019

V Bratislave prezentovali piaty diel edície Monumenta

Napísal 9. júna 2019

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

Napísal 7. júna 2019

Vladyka Dimitrios Salachas 80 ročný

Napísal 4. júna 2019

Nová apoštolská administratúra pre gréckokatolíkov v Kazachstane a Strednej Ázii

Napísal 3. júna 2019

V Rumunsku pápež blahorečil siedmich gréckokatolíckych biskupov-mučeníkov

Napísal 2. júna 2019

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU (PRVÉHO NICEJSKÉHO)

Napísal 28. mája 2019

PÁNOVO NANEBOVSTÚPENIE

Napísal 27. mája 2019

Pozvánka na odpust a turistický deň na Šumiaci

Napísal 24. mája 2019

NEDEĽA O SLEPOM

Napísal 23. mája 2019

Pápež František navštívi na prelome mája a júna Rumunsko

Napísal 20. mája 2019

V Ruskom Keresture (v Srbsku) inaugurovali ruténsku gréckokatolícku eparchiu

Napísal 20. mája 2019

Vo veku nedožitých 100 rokov zomrel o. Parténius Pavlyk, autor kópie klokočovskej ikony

Napísal 17. mája 2019

Úmrtie: o. Pavel Dancák (1936 – 2019)

Napísal 17. mája 2019

NEDEĽA O SAMARITÁNKE

Napísal 15. mája 2019

POLOVICA (PREPOLOVÉNIJE) PÄŤDESIATNICE

Napísal 14. mája 2019

Nová vatikánska známka venovaná gréckokatolíkom – 100 rokov eparchie Lungro