Home Zo života Cirkvi Druhá pôstna nedeľa

Druhá pôstna nedeľa

by Stano Gabor
0 comment

V dnešnú druhú pôstnu nedeľu sa číta príbeh z Markovho evanjelia o uzdravení ochrnutého.

Uzdravenie ochrnutého

V Markovom evanjeliu (Mk 2,1-12) sa opisuje udalosť, ako Ježiš uzdravil ochrnutého človeka. Scéna sa odohráva v Kafarnaume, kde Ježiš vyučuje veľký zástup ľudí v dome. Štyria muži prinášajú k Ježišovi ochrnutého muža, ale nemôžu sa dostať cez dav. Spustia teda muža cez strechu, čím demonštrujú svoju vieru v Ježišovu schopnosť uzdravovať. Ježiš vidí ich vieru a ochrnutému mužovi povie, že jeho hriechy sú odpustené, čo vyvolá spor medzi zákonníkmi, ktorí spochybňujú jeho moc odpúšťať hriechy. Ježiš potom dokazuje svoju autoritu tým, že uzdraví muža, ktorý si zdvihne lôžko a kráča domov. Tento zázrak dokazuje Ježišovu moc uzdravovať nielen telesne, ale aj duchovne, čím ukazuje, že má moc odpúšťať hriechy a prinášať skutočnú premenu do života ľudí.

Zdroj: parma.org

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava