Napísal 21. februára 2018

Foto: Desiate výročie biskupskej vysviacky vladyku Petra

Na prvú pôstnu nedeľu 18. februára 2018 oslávil vladyka Peter desiate výročie svojej biskupskej chirotónie.

Response code is 400

Foto: Stanislav Gábor

Kategória: 2018, Galéria