Napísal 23. februára 2018

1. – 31. marca 2018

1. marec 2018:
Štvrtok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 18. deň Štyridsiatnice. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. (Naša prepodobná matka Mária Egyptská – presun z 1. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 11,10 – 12,2 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 7,11 – 8,3; Prís 10, 1 – 22 = obidve z daného dňa.

2. marec 2018:
Piatok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 19. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. (Náš prepodobný otec Títus Divotvorca – presun z 2. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 13, 2 – 13 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 8, 4 – 21a; Prís 10,31 – 11,12 = obidve z daného dňa.

3. marec 2018:
Sobota tretieho týždňa Veľkého pôstu – (Tretia) zádušná sobota – 20. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 325. začalo (Hebr 10, 32 – 38a) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 8. začalo (2, 14 – 17) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.

4. marec 2018:
NEDEĽA TRETIEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ – 21. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána.)

6. hlas, 6. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = z Krížupoklonnej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z Krížupoklonnej nedele.

5. marec 2018:
Pondelok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 22. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Konón.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 14, 24 – 32 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 8,21b – 9,7; Prís 11,19 – 12,6 = z daného dňa.

6. marec 2018:
Utorok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 23. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria. (Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora – presun z 3. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 25, 1 – 9 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 9, 8 – 17; Prís 12, 8 – 22 = obidve z daného dňa.

7. marec 2018:
Streda štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 24. deň Štyridsiatnice. (Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 26,21 – 27,9 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 9,18 – 10,1; Prís 12,23 – 13,9 = obidve z daného dňa.

8. marec 2018:
Štvrtok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 25. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup. (Náš prepodobný otec Jozef Hymnograf – presun zo 4. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 28, 14 – 22 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 10,32 – 11,9; Prís 13,19 – 14,6; Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b = dve zo dňa, tri sebastejským mučeníkom.

9. marec 2018:
Piatok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 26. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere – polyelejný sviatok bez bdenia. (Náš prepodobný otec Juraj z Maley – presun zo 4. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 29, 13 – 23 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26 = obidve z daného dňa.
Apoštol na LVPD: 331. začalo (Hebr 12, 1 – 10) = sebastejským mučeníkom.
Evanjelium na LVPD: Mt 80. začalo (20, 1 – 16) = sebastejským mučeníkom.

10. marec 2018:
Sobota štvrtého týždňa Veľkého pôstu – (Štvrtá) zádušná sobota – 27. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Kodrat a spoločníci.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 313. začalo (Hebr 6, 9 – 12) = radové čítanie, a 163. začalo (1 Kor 15, 47 – 57) = o zosnulých.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 31. začalo (7, 31 – 37) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.

11. marec 2018:
NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík – 28. deň Štyridsiatnice. (Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha.)

7. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) = z radovej nedele, a 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = svätému Jánovi.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 40. začalo (9, 17 – 31) = z radovej nedele, a Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Jánovi.

12. marec 2018:
Pondelok piateho týždňa Veľkého pôstu – 29. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský. Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 37,33 – 38,6 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 13, 12 – 18; Prís 14,27 – 15,4 = obidve z daného dňa.

13. marec 2018:
Utorok piateho týždňa Veľkého pôstu – 30. deň Štyridsiatnice. Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu. (Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci – presun z 5. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 40, 18 – 31 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 15, 1 – 15; Prís 15, 7 – 19 = obidve z daného dňa.

14. marec 2018:
Streda piateho týždňa Veľkého pôstu – 31. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Benedikt. (Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci – presun z nasledujúceho dňa.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 41, 4c – 14 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 17, 1 – 9; Prís 15,20 – 16,9 = obidve z daného dňa.

15. marec 2018:
Štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu – 32. deň Štyridsiatnice – deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 42, 5 – 16 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 18, 20 – 33; Prís 16,17 – 17,17 = obidve z daného dňa.

16. marec 2018:
Piatok piateho týždňa Veľkého pôstu – 33. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Sabinus a Papas. (Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup – presun zo 6. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 45, 11 – 17 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 22, 1 – 18; Prís 17,17 – 18,5 = obidve z daného dňa.

17. marec 2018:
Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu – Akatistová sobota – 34. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.)

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 322. začalo (Hebr 9, 24 – 28) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 35. začalo (8, 27 – 31) = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke.

18. marec 2018:
NEDEĽA PIATEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej – 35. deň Štyridsiatnice. (Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup.)

8. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) = z radovej nedele, a 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Márii Egyptskej.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 47. začalo (10, 32b – 45) = z radovej nedele, a Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Márii Egyptskej.

19. marec 2018:
Pondelok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 36. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Chryzant a Dária.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 48,17 – 49,4 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 27, 1 – 41a; Prís 19, 16 – 25 = obidve z daného dňa.

20. marec 2018:
Utorok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 37. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu. (Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup – presun zo 7. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 49, 6e – 10c = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 31, 3 – 16; Prís 21, 3 – 21 = obidve z daného dňa.

21. marec 2018:
Streda šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 38. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 58, 1 – 11a = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 43, 26–31a. 45, 1–16; Prís 21,23 – 22,4 = obidve z daného dňa.

22. marec 2018:
Štvrtok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 39. deň Štyridsiatnice. Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia – presun z 24. marca. (Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 65, 8 – 16b = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 46, 1 – 7; Prís 23,15 – 24,5 = obidve z daného dňa.

23. marec 2018:
Piatok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – posledný deň Štyridsiatnice. Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení. (Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím – presun z 26. marca.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 66, 10 – 24 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 49,33 – 50,26; Prís 31, 8 – 31 = obidve z daného dňa.

24. marec 2018:
SOBOTA SVÄTÉHO A SPRAVODLIVÉHO LAZÁRA.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 333. začalo od polovice (Hebr 12,28 – 13,8) = z Lazárovej soboty.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Jn 39. začalo (11, 1 – 45) = z Lazárovej soboty.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11; Ex 3, 2 – 8; Prís 8, 22 – 30; Gn 49, 1–2. 8–12; Sof 3, 14 – 19; Zach 9, 9 – 15a = prvých päť Zvestovaniu, ďalšie tri z Kvetnej nedele.

25. marec 2018:
KVETNÁ NEDEĽA. ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE – veľký a prikázaný sviatok.

(1. hlas)

Evanjelium na utierni: Mt 83. začalo (21, 1–11. 15–17) = z Kvetnej nedele.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = zo sviatku Zvestovania, a 247. začalo (Flp 4, 4 – 9) = z Kvetnej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Lk 3. začalo (1, 24 – 38) = zo sviatku Zvestovania, a Jn 41. začalo (12, 1 – 18) = z Kvetnej nedele.

26. marec 2018:
SVÄTÝ A VEĽKÝ PONDELOK.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni: Mt 84. začalo (21, 18 – 43) = daného dňa.

Evanjelium na 3. hodinke: Mt 1. – 66. začalo (1,1 – 16,12) = z daného dňa.
Evanjelium na 6. hodinke: Mt 67. – 116. začalo (16,13 – 28,20) = z daného dňa.
Evanjelium na 9. hodinke: Mk 1. – 39. začalo (1,1 – 9,16) = z daného dňa.

Parémia na 6. hodinke: Ez 1, 1 – 20 = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12 = obidve z daného dňa.
Evanjelium na LVPD: Mt 98. začalo (24, 3 – 35) = z daného dňa.

27. marec 2018:
SVÄTÝ A VEĽKÝ UTOROK.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni: Mt 90. začalo (22,15 – 23,39) = z daného dňa.

Evanjelium na 3. hodinke: Mk 40. – 71. začalo (9,17 – 16,20) = z daného dňa.
Evanjelium na 6. hodinke: Lk 1. – 38. začalo (1,1 – 8,39) = z daného dňa.
Evanjelium na 9. hodinke: Lk 39. – 82. začalo (8,40 – 16,18) = z daného dňa.

Parémia na 6. hodinke: Ez 1, 21 – 28a = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 22 = obidve z daného dňa.
Evanjelium na LVPD: Mt 102. začalo (24,36 – 26,2) = z daného dňa.

28. marec 2018:
SVÄTÁ A VEĽKÁ STREDA.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni: Jn 41. začalo od polovice (12, 17 – 50) = z daného dňa.

Evanjelium na 3. hodinke: Lk 83. – 114. začalo (16,19 – 24,53) = z daného dňa.
Evanjelium na 6. hodinke: Jn 1. – 26. začalo (1,1 – 7,36) = z daného dňa.
Evanjelium na 9. hodinke: Jn 27. – 46. začalo (7,37 – 13,32) = z daného dňa.

Parémia na 6. hodinke: Ez 2,3 – 3,3 = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10 = obidve z daného dňa.
Evanjelium na LVPD: Mt 108. začalo (26, 6 – 16) = z daného dňa.

29. marec 2018:
SVÄTÝ A VEĽKÝ ŠTVRTOK.

Evanjelium na utierni: Lk 108. začalo od polovice (22, 1 – 39) = z daného dňa.

Parémia na 1. hodinke: Jer 11,18 – 12,5a. 9c–11a. 14–15 = z daného dňa.

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1–23. 42, 1–5; Iz 50, 4 – 11 = z daného dňa.
Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 149. začalo (1 Kor 11, 23 – 32) = z daného dňa.
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 107. začalo (26, 1b – 20 + Jn 13, 3 – 17 + Mt 26, 21 – 39 + Lk 22, 43 – 45a + Mt 26,40 – 27,2) = z daného dňa.

Evanjelium na umývaní nôh: Jn 44. začalo (13, 1 – 11); Jn 45. začalo (13, 12 – 17) = obidve z danej bohoslužby.

30. marec 2018:
SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK – prikázaný sviatok.

Toto je plne aliturgický deň.

Evanjeliá na utierni svätých strastí: Jn 46. začalo (13,31b – 18,1); Jn 58. začalo (18, 1 – 28); Mt 109. začalo (26, 57 – 75); Jn 59. začalo (18,28 – 19,16); Mt 111. začalo (27, 3 – 32); Mk 67. začalo (15, 16 – 32a); Mt 113. začalo (27, 33 – 54); Lk 111. začalo (23, 32 – 49); Jn 61. začalo (19, 25 – 37); Mk 69. začalo (15, 43 – 47); Jn 62. začalo (19, 38 – 42); Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Zach 11, 10 – 13.
na 3. hodinke: Iz 50, 4 – 11.
na 6. hodinke: Iz 52,13 – 54,1.
na 9. hodinke: Jer 11,18 – 12,5a. 9c–11a. 14–15.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 215. začalo od polovice (Gal 6, 14 – 18).
na 3. hodinke: 88. začalo od polovice (Rim 5, 6 – 11).
na 6. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
na 9. hodinke: 324. začalo (Hebr 10, 19 – 31).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 110. začalo (27, 1 – 56).
na 3. hodinke: Mk 67. začalo (15, 16 – 41).
na 6. hodinke: Lk 111. začalo (23, 32 – 49).
na 9. hodinke: Jn 59. začalo (18,28 – 19,37).

Parémie na večierni: Ex 33, 11 – 23; Jób 42, 12 – 17; Iz 52,13 – 54,1.
Apoštol na večierni: 125. začalo (1 Kor 1,18 – 2,2).
Evanjelium na večierni: Mt 110. začalo (27, 1b – 38 + Lk 23, 39 – 43 + Mt 27, 39 – 54 + Jn 19, 31 – 37 + Mt 27, 55 – 61).

31. marec 2018:
SVÄTÁ A VEĽKÁ SOBOTA.

Parémia na jeruzalemskej utierni: Ez 37, 1 – 14.
Apoštol na jeruzalemskej utierni: 133. začalo (1 Kor 5, 6b–8 + Gal 3, 13–14).
Evanjelium na jeruzalemskej utierni: Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13; Iz 60, 1 – 16; Ex 12, 1 – 11; Jon 1,1 – 4,11; Joz 5, 10 – 16; Ex 13,20 – 15,1a; Sof 3, 8 – 15; 1 Kr 17, 8 – 24; Iz 61,10 – 62,5; Gn 22, 1 – 18; Iz 61, 1 – 9; 2 Kr 4, 8 – 37; Iz 63,11c – 64,4c; Jer 31, 31 – 34; Dan 3, 1–56.

Hymnus po 6. parémii: Ex 15, 1b – 19.
Hymnus po 15. parémii: Dan 3, 57 – 88b.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 91. začalo (Rim 6, 3b – 11).
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 115. začalo (28, 1 – 20).

Zostavil: o. Marcel Gajdoš