Home Homílie Homília na Nedeľu o slepom

Homília na Nedeľu o slepom

by admin
0 comment

I0919000000F0912AA_blind_man

Slovo dnešného nedeľného evanjelia je pozvaním, aby sme videli a čítali svoj život, osvetlený Božím slovom, ako jednu nádhernú mozaiku, ktorú Boh, keď mu to dovolíme, celý život skladá, aby sa v nás vyformovala dokonalá Kristova podoba. Často krát sú tieto Božie postupy pri skladaní mozaiky nášho života logicky a rozumovo nepochopiteľné, lebo nevieme porozumieť Božiemu plánu spásy pre náš život. Preto z tohto dôvodu človek – kresťan potrebuje mať vo svojom živote slovo od Boha, aby videl a chápal vo svetle viery svoj život so všetkými jeho faktami a udalosťami. Preto aj sv. Pavol píše, že telesný človek nie je schopný pochopiť duchovné veci, ale duchovný človek vie, lebo ich vidí skrze Ducha (porov. 1 Kor 2, 14-15). Tento Duch prichádza cez počúvanie Božieho slova a cez slobodné priľnutie sa k nemu skrze vieru.

Boh sa pozerá na náš život ako na udalosť, kde môže ukázať svoju moc, odpustenie a lásku. Preto všetky udalosti, ktoré vnímame telesnými očami ako bolesť, kríž a utrpenie sú skutočnosti, kde duchovný človek vníma stretnutie sa z Božou mocou a kde môže vzdať slávu Bohu za všetko, čo On koná v jeho živote. Ježiš hovorí svojim učeníkom, že tento fakt v živote onoho slepca nie je prekliatím, ale udalosťou, kde sa zjavuje Božia sláva. Ježiš tým, že urobí blato a položí ho na oči slepca, akoby zdôraznil jeho biedu a utrpenie pred svetom; ale to je len zdanlivo. Slepec dostáva konkrétne Slovo od Boha, ktoré je pre neho riešením a jedinou nádejou, ale zároveň mu dáva aj silu uveriť, lebo tým, že sa išiel umyť, Slovo aj uskutočnil vo svojom živote a oslávil Božiu moc. Boh dovolí ťažké kríže a udalosti, ktoré nás trápia a pokorujú – ba niekedy sa zdá akoby ich zdvojnásobil –, ale zároveň nám s nimi dáva aj svoje Slovo, ktoré osvetľuje tento kríž a mení ho na oslávený. Toto slovo dáva aj Ducha, aby sme nepochybovali o Božej láske, hľadiac na svoje neschopnosti prijať tieto fakty, ale prijali slovo s vierou, ktorá dáva silu slovu vykonať jeho poslanie v danej udalosti. Tak ako Kristus: vstúpiac do Otcovej vôle niesol svoj kríž a nechal sa na ňom pribiť, zakúsil stretnutie sa s Otcom a s jeho láskou a vernosťou.

Po stretnutí s Kristom slepý od narodenia získava prvý raz v živote zrak. Jeho život sa zmenil. Podstúpil aj prenasledovanie pre Krista, keď ho vyznal ako Pána, Bohom poslaného. Jeho svedectvo nebolo prijaté. Toto je poslanie každého kresťana: ukázať tomuto svetu skrze svoj kríž sprítomnenie Krista vo svojom živote, prijímajúc svoj vlastný, každodenný kríž  a udalosti, ktoré zjavujú Kristovu slávu.

Nakoniec sa Ježiš stretáva s uzdraveným slepcom a pýta sa ho, či verí v Syna človeka, či vidí v ňom Boha, konajúceho v jeho živote. Vieme ako uzdravený odpovedal. Je tu aj otázka pre nás: prečo veríš v Boha? V akej udalosti v  živote si sa stretol s ním ako s osobou? Videl si udalosti v svojom živote očami viery ako miesta Božej slávy?

Nechajme sa preniknúť týmto slovom bez predsudkov, aby ono nám dalo Kristovo svetlo a v ňom sme mohli čítať náš život, a aby sme mohli chváliť Pána v každej situácii života a vidieť jeho slávu.

-is-

 

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava