Home Uncategorized Iniciatíva „Modlíme sa za Slovensko“

Iniciatíva „Modlíme sa za Slovensko“

by Stano Gabor
0 comment
 

Bratislava – Iniciatíva „Modlíme sa za Slovensko“ je názov deviatnika, ku ktorému pozývajú Rada KBS Iustitia et Pax spolu s Fórom kresťanských inštitúcií.

Deviatnik sa začína vo štvrtok 21. septembra a končí sa deň pred voľbami, v piatok 29. septembra. Spojený bude s viacerými aktivitami. Prvou je modlitba Modlíme sa za Slovensko (nižšie) s osobitnými prosbami na konkrétny deň. Modliť sa ju môže ktokoľvek individuálne, ale iniciátori povzbudzujú aj k spoločnej modlitbe, napríklad po liturgii či v spoločenstvách. Modlitba má cirkevné schválenie.

Ďalšou aktivitou sú videá, ktoré budú počas deviatich dní zverejňovať na sociálnych sieťach a YouTube kanáli FKI. Sú to videoimpulzy venované konkrétnym témam verejného života od rozličných osobností Slovenska.

Vo videu pre druhá deň, 22. septembra sa divákom prihovára vladyka Peter Rusnák, a to na tému Korene: Zakorenení a otvorení.

Na stránke FKI je možnosť prihlásiť sa na odber zamyslení na každý deň deviatnika.

Modlitba Modlíme sa za Slovensko (s cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Bratislave 4. 1919/2023 zo dňa 19. septembra 2023) 

Večný Bože – náš Stvoriteľ, náš Vykupiteľ, náš Zástanca!

Svet i človek vyšiel z tvojich rúk. Tvoja pravda a láska môže do našej spoločnosti priniesť svetlo a pokoj.

Túžime žiť v spravodlivej, pokojnej a bezpečnej krajine. Pomôž nám v pokore srdca hodnotiť ponuku politikov a politických strán a voliť tých, ktorí budú prinášať spoločné dobro – pokoj, zmierenie,  slobodu, prosperitu, zásadné odmietanie korupcie, rozvíjanie spravodlivého právneho štátu a úprimnú snahu pomáhať chorým a slabým. 

Sme zodpovední – pred tebou i pred budúcnosťou – za to, komu dáme svoj hlas. Pomôž nám, aby sme sa rozhodovali uvážene, vo svetle tvojej pravdy a podľa svojho najlepšieho presvedčenia. Daj nám odvážnych, zodpovedných politikov, ktorí budú pripravení obetavo pracovať pre dobro našej spoločnosti a budú hľadieť ponad perspektívu štyroch rokov.

Osobitná modlitba týkajúca sa témy daného dňa (nasleduje nižšie) 

Pane, zostaň s nami a pomôž nám!

Štvrtok 21. septembra 2023 

1 Pane, sme si vedomí našej zodpovednosti pred tebou i pred budúcimi generáciami, koho volíme za správcov vecí verejných. Daj nám potrebnú múdrosť!

Piatok 22. septembra 2023 

2 Pane, chceme byť tvorivo verní. Túžime sa verne živiť cez stáročiami overené korene pravdy a múdrosti a súčasne prijímať všetko, čo je dobré, autentické a nové. 

Sobota 23. septembra 2023: 

3 Pane, nechceme ísť na ľudí s pravdou ako s kladivom! Nechceme ani robiť falošné kompromisy s pravdou v mene láskavosti. Nauč nás, Pane, byť otvorení pre jedno i druhé – verne sa držať pravdy a úprimne milovať blížneho. 

Nedeľa 24. septembra 2023: 

4 Pane, dávaj nám čím viac bratov a sestier, ktorí nám dokážu sprítomňovať tvoju múdrosť, lásku, kreativitu a ktorí budú pracovať a tvoriť pre zveľaďovanie spoločného dobra. Uvedomujeme si, že akí budeme my, taká bude naša krajina.

Pondelok 25. septembra 2023: 

5 Pane, aj keď je dialóg niekedy ťažký, chceme tento prostriedok, ktorý si nám dal, v otvorenosti, múdrosti a láske využívať pre hľadanie toho, čo slúži pre zmierenie a pokrok všetkých.

Utorok 26. septembra 2023: 

6 Formovanie budúcej generácie – výchova a vzdelávanie našich detí – je náročným, no krásnym umením. Pane, žehnaj naše rodiny, školy, výchovné zariadenia, aby sme v dnešnom náročnom svete viedli deti k láske a veľkorysosti voči blížnym, k obdivu a vďačnosti voči stvorenstvu, aby boli naplnení nádejou a budovateľmi bratského sveta!

Streda 27. septembra 2023: 

7 Biblia nás povzbudzuje zastávať sa sirôt, vdov a cudzincov. Sme si vedomí, Pane, koľko bolestí, bied, chorôb a konfliktov ťaží našich bratov a sestry… Daj nám súcitné srdce a otvorené ruky, aby sme dokázali pomáhať tým, ktorí sú na pomoc odkázaní a aby sme neupadli do pasce kolektívneho sebectva, ktoré dusí celú spoločnosť!

Štvrtok 28. septembra 2023: 

8 Pane, pozval si nás k úžasnému dobrodružstvu mať podiel na formovaní sveta, ktorý si ty stvoril. Pomôž nám využívať v slobode a kreativite všetky naše dary a talenty pre dobro našich bratov a sestier, pre dobro celej spoločnosti! Pomôž nám rásť v pokore, ktorú nezničia ani vlastné chyby a nedostatky!

Piatok 29. septembra 2023: 

9 Pane, sme ľuďmi krásnej perspektívy. Ty si nás stvoril, aby sme po tomto pozemskom putovaní prišli k tebe, kde zotrieš každú slzu z našich očí a kde nájdeme naplnenie, aké si teraz ani nevieme predstaviť. Pomôž nám byť stále dvomi nohami na tejto zemi a posudzovať veci tohto sveta z tvojej perspektívy!

Témy ranných videozamyslení

1. Sme zodpovední za tento svet, aj za to, ako je spravovaná naša spoločnosť 
2. Zakorenení a otvorení 
3. Pravdiví a láskaví 
4. Tvár krajiny tvoria jej ľudia  
5. Dialóg ako cesta k zmiereniu
6. Výchova a vzdelávanie 
7. Zastať sa sirôt, vdov a cudzincov 
8. Vytvárať priestor pre slobodu a iniciatívnosť 
9. Naša vlasť je v nebesiach

Zdroj: TK KBS / FKI

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava