Napísal 2. januára 2020

Kalendár svetových a národných dní Katolíckej cirkvi na rok 2020

Svetové dni sú uvedené boltom; národné dni sú kurzívou.

Rok 2020 sa na Slovensku slávi ako Rok Božieho slova.

Január
1. január: 53. svetový deň pokoja
6. január: Svetový deň misijného diela detí (Misijný deň detí)
18. – 25. január: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
26. január: 67. svetový deň malomocných. Nedeľa Božieho slova.
26. január: 11. deň Katolíckej univerzity v Ružomberku

Február
2. február: 24. svetový deň zasväteného života
11. február: 28. svetový deň chorých

Marec
25. marec Deň počatého dieťaťa

Apríl
5. apríl: 35. svetový deň mládeže (slávený v diecézach)
10. apríl: Veľký piatok – Svetový deň dobročinnosti pre Svätú zem (zbierka pri „Božom hrobe“)

Máj
3. máj: 57. svetový deň modlitieb za duchovné povolania
15. máj: Deň rodiny (slávený v diecézach)
24. máj: 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov (zbierka)

Jún
19. jún: Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – Deň posväcovania kňazov
28. júna: Svetový deň dobročinných diel Svätého Otca (zbierka)

September
1. september: Deň modlitieb za stvorenstvo
27. september: 106. svetový deň migrantov a utečencov

Október
18. október: 94. svetový deň misií – Misijná nedeľa (zbierka)

November
1. november: Deň všeobecného posväcovania
10. – 17. november: Týždeň Cirkvi pre mládež
15. november 4. svetový deň chudobných
21. november: Svetový deň klauzúrnych mníchov a mníšok

Zdroj: ::www.chiesacattolica.it:: / Spracoval: Stanislav Gábor

Kategória: Zo života Cirkvi