Napísal 31. decembra 2020

Kalendár svetových a národných dní Katolíckej cirkvi na rok 2021

Svetové dni sú uvedené boltom; národné dni sú kurzívou.

 Január

 1. január: 54. svetový deň pokoja
 2. január: Svetový deň misijného diela detí (Misijný deň detí)
 3. – 25. január: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
 4. január: Nedeľa Božieho slova
 5. január: 68. svetový deň malomocných. 12. deň Katolíckej univerzity v Ružomberku

Február

 1. február: 25. svetový deň zasväteného života
 2. február: 29. svetový deň chorých

 Marec

 1. marec Deň počatého dieťaťa

 Apríl

 1. apríl: Veľký piatok – Svetový deň dobročinnosti pre Svätú zem
  (zbierka pri „Božom hrobe“)
 2. apríl: 58. svetový deň modlitieb za duchovné povolania

 Máj

 1. máj 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov (zbierka)

Jún

 1. jún: Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – Deň posväcovania kňazov
 2. júna: Svetový deň dobročinných diel Svätého Otca (zbierka)

 September

 1. september 7. svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva
 2. september: 107. svetový deň migrantov a utečencov

 Október

(17.) 24. október:   95. svetový deň misiíMisijná nedeľa (zbierka)

November

 1. november: Deň všeobecného posväcovania
 2. – 17. november: Týždeň Cirkvi pre mládež
 3. november: 5. svetový deň chudobných
 4. november: 36. svetový deň mládeže (slávený v diecézach)
 5. november: Svetový deň klauzúrnych mníšok a mníchov

* V niektorú nedeľu alebo iný vhodný deň (spravidla v máji) sa môže vo farnostiach sláviť Deň rodiny.

 Zdroj:  www.chiesacattolica.it  / -sg-

Kategória: Zo života Cirkvi