Napísal 14. novembra 2021

Konferencia v Ríme k 250. výročiu erigovania mukačevskej eparchie

Vatikán 14. novembra (RV) Pápežský východný inštitút v Ríme bol vo štvrtok 11. novembra dejiskom medzinárodnej konferencie pri príležitosti 250. výročia kánonického zriadenia Mukačevskej eparchie. Na druhý deň tu slávnostne otvorili akademický rok za účasti prefekta Kongregácie pre východné cirkvi kardinála Leonarda Sandriho.

Medzinárodná odborná konferencia, zorganizovaná Pápežským východným inštitútom spolu s Mukačevskou gréckokatolíckou eparchiou a Teologickým inštitútom sv. Atanáza niesla názov „História nádeje a perspektívy prorockej budúcnosti“ – Jubileum 250. výročia kánonického zriadenia Mukačevskej eparchie 1771-2021.

Okrem relátorov z hostiteľskej inštitúcie, známej aj pod menom Orientál (Pontificio Istituto Orientale) sa príspevkami zapojili akademickí odborníci a cirkevní predstavitelia z Ukrajiny, Slovenska a Maďarska, ako aj z vatikánskej Kongregácie pre východné cirkvi. Medzi hosťami, ktorých privítal rektor David Nazar SJ, bol aj sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Mons. Giorgio Gallaro, ktorý predniesol otvárací príhovor konferencie.

Na konferencii vystúpil – prostredníctvom online prenosu – aj košický eparchiálny biskup, arcibiskup Cyril Vasiľ SJ s prednáškou – Mukačevská eparchia ako križovatka geopolitických zmien a divadlo mučeníctva v 20. storočí. (Eparchia di Mukačevo come crocevia dei cambi geopolitici e teatro di martirio nella regione dell’Europa orientale nel XX secolo.)

Mukačevská gréckokatolícka eparchia slávi rok 2021 ako jubilejný. Kánonicky  bola zriadená pred 250 rokmi. Spolu s ďalšími gréckokatolíckymi cirkvami, ktoré pochádzajú z Užhorodskej únie, si zároveň pripomína aj 375 rokov od tejto únie, ktorá v roku 1646 obnovila jednotu s pápežom.

O zriadenie Mukačevskej eparchie požiadala cisárovná Mária Terézia u pápeža Klementa XIV., ktorý ju zriadil bulou Eximia Regalium principium 19. septembra  1771. Historická Mukačevská gréckokatolícka eparchie je aj matkou súčasných gréckokatolíckych cirkví na Slovensku, v Maďarsku, v Čechách, v USA a v Kanade. (Viac o jubileu)

Slávnostné otvorenie akademického roka za účasti kardinála Sandriho

Konferencia sa konala symbolicky pred sviatkom sv. Jozafáta, mučeníka jednoty, ktorý je pochovaný v Ríme vo  Vatikánskej bazilike. V samotný deň liturgického sviatku, v piatok 12. novembra, sa na Pápežskom východnom inštitúte konalo slávnostné otvorenie akademického roka za účasti kardinála Leonarda Sandriho.

Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi pri tejto príležitosti pripomenul aj duchovnú solidaritu s východnými kresťanmi v oblasti Etiópie a Eritrey v súvislosti s vojnovou drámou, ktorú už rok prežíva región Tigraj. Podobne pripomenul aj katolícke komunity v Sýrii, ťažko poznačené vojnovými rokmi a vysťahovalectvom.

Kardinál Sandri pripomenul aj blížiacu sa storočnicu od zverenia Pápežského východného inštitútu pod vedenie rehole jezuitov – Spoločnosti Ježišovej. Uprostred národnostne pestrej akademickej obce Orientálu vyslovil kardinál Sandri aj tieto slová:

„Čím viac sa budú v týchto aulách objavovať korene teologických, liturgických, disciplinárnych a duchovných tradícií cirkví kresťanského Východu, tým viac bude rásť povedomie o povinnosti vydávať svedectvo o nádeji, ktorá pramení z týchto koreňov, pre bratov a sestry týchto krajín a prostredníctvom nich pre nás všetkých.

Potvrdzujú to aj gestá pápeža Františka: v zozname apoštolských ciest v posledných rokoch určite chýbajú významné krajiny, zatiaľ čo východných teritórií je pomerne dosť, ako napríklad nadchádzajúca návšteva Cypru a Grécka, a v blízkej či vzdialenejšej minulosti Irak, Egypt, Bulharsko, Severné Macedónsko, Turecko, Palestína, Izrael, Jordánsko, Maďarsko a Slovensko, spolu so živou túžbou môcť ísť na púť do Libanonu.“

Zdroj: TK KBS s úpravou
Foto: Mukačevská eparchia / Pontificio Istituto Orientale

Kategória: Zo života Cirkvi