Napísal 20. januára 2020

Menovanie apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie

Vatikán 20. januára (VIS) Svätý Otec František vymenoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie pre katolíkov byzantského obradu Jeho Excelenciu Mons. Cyrila Vasiľa, SJ, titulárneho arcibiskupa Ptolemaidy v Líbyi, doteraz arcibiskupa – sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.

Menovanie dnes zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice

Apoštolský administrátor sede plena je správca diecézy alebo eparchie. Vladyka Milan Chautur teda zostáva košickým eparchom. Arcibiskup Cyril Vasiľ je však menovaný za správcu eparchie.

Cyril Vasiľ SJ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. Gymnázium absolvoval v Košiciach, teologické štúdiá na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave v rokoch 1982-87. Vysvätený za kňaza bol v roku 1987 pre službu Prešovskej gréckokatolíckej eparchie. V auguste 1987 odišiel do Talianska a začal štúdium na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme.

V decembri roku 1989 dosiahol licenciát kánonického práva a začal študovať prípravný rok k doktorátu. V októbri 1990 však štúdium prerušil a nastúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. Po návrate do Ríma v roku 1992 pokračoval v štúdiu a v decembri 1994 získal doktorát kánonického práva na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. V roku 2002 tu bol zvolený za dekana, prorektora a v máji 2007 bol vymenovaný za rektora.

Je autorom početných kníh a článkov a spolupracuje s Vatikánskym rozhlasom. Od mája 2009 je sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.

 

Zdroj: TK KBS
Foto: Peter Hric/Byzantinos

 

Kódex kánonov východných cirkví (CCEO), Titul VII,  Kapitola I, Čl. V  – Apoštolskí administrátori

Kán. 234 – § 1. Riadenie eparchie, ak je obsadená alebo vakantná, môže niekedy z vážnych a osobitných dôvodov rímsky veľkňaz zveriť apoštolskému administrátorovi.

§ 2. Práva, povinnosti a privilégiá apoštolského administrátora sú obsiahnuté v menovacej listine.

Kategória: Zo života Cirkvi