Home archív pozvánok Modlitba k Svätému Duchu

Modlitba k Svätému Duchu

by Stano Gabor
0 comment

Táto modlitba sa môže používať počas celej eparchiálnej fázy synodálneho procesu. Rovnako ju možno začleniť do liturgického slávenia na otvorenie synody v miestnych cirkvách 17. októbra. Táto modlitba sa pripisuje sv. Izidorovi Sevilskému (560-636), a tradične sa používa na konciloch a synodách už po stáročia. Nižšie uvedená verzia tejto modlitby bola osobitne upravená pre synodálnu cestu Cirkvi pre roky 2021 až 2023.

Stojíme tu pred tebou, Duchu Svätý,
zhromaždení v tvojom mene.

Ty sám nás povedieš,
príď a prebývaj v našich srdciach.
Nauč nás, po akej ceste máme kráčať
a ako sa o to usilovať.

Sme slabí a hriešni;
Nedopusť, aby sme roznecovali zmätok.

Nech nás nevedomosť neprivedie na mylné chodníky
ani samoľúbosť neopantá naše skutky.

Daj nech v Tebe nájdeme jednotu
aby sme spoločne kráčali k večnému životu.

Nech nezídeme z cesty pravdy
a pridržiavame sa toho, čo je správne.

O to ťa prosíme,
lebo ty konáš svoje dielo na každom mieste a v každom čase,
v spoločenstve s Otcom i Synom,
po všetky veky vekov. Amen.

 

Namiesto tejto modlitby možno použiť aj tradičnú východnú modlitbu k Svätému Duchu, Carju nebesnyj (Kráľu nebeský).

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava