Home archív pozvánok Petropavlovský pôst – PETROVKA

Petropavlovský pôst – PETROVKA

by Stano Gabor
0 comment

icon_Peter_PaulPetropavlovský pôst sa tohto roku liturgicky začína nedeľu večer (4. júna) po večierni a končí sa 28. júna. Typikon predpisuje pôst v pondelky, stredy a piatky; dodržiavanie pôstu v tieto dni však nie je záväzné, ale iba dobrovoľné.

Tento pôst je v poradí tretím pôstom, čo do dôležitosti, v našom obrade. Začína sa vždy v pondelok po Nedeli všetkých svätých a trvá do Sviatku sv. Petra a Pavla. Sv. apoštoli Peter a Pavol sú hlavnými patrónmi Bratislavskej eparchie.

Krátke dejiny. Svätí apoštoli sa modlitbou a pôstom pripravovali na zoslanie Svätého Ducha. Skôr, ako začali ohlasovať evanjelium, veľa sa modlili a postili. Po modlitbe a pôste vysvätili nových presbyterov pre apoštolskú prácu, ako o tom čítame v Skutkoch apoštolov:  „A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili“ (Sk 14, 23).

Podobne aj Cirkev už oddávna pripravuje kresťanov modlitbou a pôstom na veľký sviatok svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla, ktorý oslavujeme 29. júna (12. júla podľa juliánskeho kalendára) a nasledujúci deň slávime Zbor svätých dvanástich apoštolov.

Tento pôst sa začína po Päťdesiatnici, preto ho voľakedy dávno volali aj pôst Päťdesiatnice. Je známy tiež ako pôst svätých apoštolov, apoštolský pôst, Petrov pôst a letný pôst. U nás sa zaužíval ľudový názov Petrovka (Petrivka).

Pôst sv. apoštolov je starobylý, lebo siaha do prvých storočí kresťanstva. Máme o tom svedectvá už zo 4. stor.  od sv. Atanáza Veľkého a sv. Ambróza Mediolánskeho (Milánskeho) a z 5. stor. sv. Leva Veľkého a Teodoreta Kýrskeho. Petrovka sa pôvodne zaužívala v Cirkvi nie na základe nejakého predpisu, ale zo zvyku. Z tohto dôvodu existovala dlhšie obdobie nejednotnosť pokiaľ ide o jej zachovávanie a trvanie. Jedni postili 12 dní, druhí 6, iní 4 a iní zasa iba jeden deň. Antiochijský patriarcha Teodor Valsamon (+ 1204) o Petrovke hovorí: „Počas siedmych a viac dní pred sviatkom Petra a Pavla všetci veriaci, teda laici i mnísi, sú povinní postiť sa, a ak by niekto nechcel, nech je vylúčený z kresťanského spoločenstva“.

Pôst sv. apoštolov v našej Cirkvi trvá od Nedele všetkých svätých, do 29. júna (resp. 12. júla). Môže trvať dlhšie alebo kratšie, záleží od toho, kedy pripadne sviatok Paschy. Ak pripadne sviatok Paschy skôr, Petrovka je dlhšia; ak pripadne neskôr, Petrovka je kratšia.

Spracované podľa:
Kajtrij: Piznaj svij obrjad
Ikona sv. apoštolov Petra a Pavla

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava