Napísal 8. augusta 2014

Na slávnosť výročia v obci Vyšný Tvarožec zavítal vladyka Lach

600_Vys_Tvar_938_009Vyšný Tvarožec (6. augusta) Už šesťsté výročie prvej písomnej zmienky slávili v uplynulých dňoch v obci Vyšný Tvarožec. Začala slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ. Pred dverami chrámu ho privítal starosta obce Jozef Balaščák, ktorý zdôraznil spojitosť obce s biskupmi.

„V tejto slávnostnej chvíli si uvedomujeme, že s Vyšným Tvarožcom sú spojené osudy našich biskupov Jozefa Gaganca, ktorý má na chráme pamätnú tabuľu, a blahoslaveného Vasiľa Hopka, ktorý podľa pamätníkov vždy, keď navštívil obec Hrabské, prišiel aj do Vyšného Tvarožca. Tu sú jeho rodinné korene. Často opakoval: «Ja tu idu. Bo mij koriň stadi. Bo jak strom bez koreňa rosnuti nebude, ta ja tu idu.» Nikdy na rozlúčku nepovedal Zbohom, ale Sláva Isusu Christu. Kiež tieto milé spomienky na našich biskupov umocnia srdečnú atmosféru,“ povedal starosta Balaščák.

Aj vladyka Milan vyzdvihol vo svojej homílii biskupov Jozefa Gaganca a Vasiľa Hopka. Prirovnal ich k apoštolom. Vyzval veriacich, aby si ich vážili a nasledovali ich príklad. Archijerejskú liturgiu spevom viedli kantorky Mária Balaščáková a Terézia Polčová, koncelebrovalo viacero kňazov z okolia. Asistoval aj bohoslovec Jozef Durkot z Bratislavskej eparchie. Počas myrovania zazneli piesne na česť blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka. Na konci liturgie si starosta uctil vladyku Milana Lacha a prítomných kňazov pamätnými listami. Potom nasledoval slávnostný obed. Medzi hosťami boli aj veriaci gréckeho obradu z Bikič-Dolu zo Srbska, ktorí nás pozvali na návštevu. Ich predkovia pochádzali z Vyšného Tvarožca.

Pri tejto príležitosti sme pripravili malú výstavu kníh. Bol to rukopisný cyrilský evanjeliár zo začiatku 17. storočia, ktorý sa nachádza v archíve farského úradu. Príspevok od prof. Petra Žeňucha s názvom Kultúrne a jazykové dimenzie cyrilo-metodského dedičstva v Historickej revue, v ktorej použil ukážku Jánovho evanjelia z tvarožského evanjeliára a nakoniec príspevok od správcu farnosti Miroslava Gavalu s názvom Vyšný Tvarožec a jeho živý vzťah k našim biskupom v Gréckokatolíckom kalendári 2014, v ktorom sa nachádza vzácna rodinná fotografia biskupa Vasiľa Hopka.

Poobede nasledoval kultúrny program. Najprv vystúpili Kandráčovci a potom nasledovala prezentácia knihy Vyšný Tvarožec – história obce od roku 1414, ktorú napísal Emil Balaščák. Vystúpili aj ľudové súbory z okolia. Ako to už býva zvykom radosť z osláv umocnila ľudová veselica. Nechýbali ľudový spev a domáce jedlo.

Prevzaté z TK KBS /Miroslav Gavala
Foto: Marián Šoth

Pamiatky_csl_938_012