Napísal 12. júla 2019

Nový exarchát pre ukrajinských gréckokatolíkov v Taliansku

Svätá stolica vo štvrtok 11. júla (podľa juliánskeho kalendára v predvečer sviatku sv. Petra a Pavla) zverejnila, že Svätý Otec zriadil  Apoštolský exarchát pre ukrajinských katolíckych veriacich byzantského obradu, žijúcich v Taliansku.

Pápež zároveň vymenoval apoštolského administrátora sede vacante exarchátu, a to v osobe kardinála Angela De Donatis (1954), generálneho vikára Jeho Svätosti pre Rímsku diecézu.
Prítomnosť gréckokatolíckych Ukrajincov v Taliansku výrazne vzrástla za posledných viac ako dvadsať rokov. Pastoračná starostlivosť o nich (okrem historickej farnosti sv. Sergeja a Bakcha v Ríme) bola postupne organizovaná v rámci Servizio Migrantes, spadajúcej pod Taliansku biskupskú konferenciu. Doteraz bol koordinátorom vždy jeden kňaz, ktorý bol prostredníkom medzi touto pastoračnou aktivitou a miestnymi biskupmi, sídliacimi na celom území Talianska.

Spojenie s Gréckokatolíckou cirkvou na Ukrajine bola doteraz zabezpečená prostredníctvom biskupa–apoštolského vizitátora, ktorým je vladyka Dionýz Ľachovič, OSBM.

V súčasnosti sa počet veriacich odhaduje na 70 000, ktorí sa stretávajú na bohoslužby v 145 komunitách, ktorým pastoračne slúži 62 kňazov.
Hranicami nového exarchátu sú hranice Talianskej republiky.

Katedrálnym chrámom nového exarchátu sa stal historický ukrajinský chrám sv. Sergeja a Bakcha v Ríme na Madonna dei Monti. V chráme, ktorý slúži gréckokatolíkom od čias pápeža Urbana VII. sa nachádza kópia slávnej ikony Žirovickej Bohorodičky; farnosťou je od roku 1970. Sídlo exarchátu bude vo vedľajšej budove, ktorá slúži momentálne farnosti, ale historicky bola sídlom ruténskeho kolégia v Ríme.

Viac informácií o ukrajinských gréckokatolíkoch v Taliansku sa možno dozvedieť na oficiálnej internetovej stránke UGKC v Taliansku www.chiesaucraina.it .

Preložil a spracoval Daniel Černý

Zdroj: vatican.va
Foto: Archív autora; chiesaucraina.it

Kategória: Zo života Cirkvi