Napísal 4. septembra 2020

Ocenenie pre biskupa Pavla Gojdiča in memoriam

V utorok 1. septembra, v Deň Ústavy, sa na Bratislavskom hrade uskutočnila slávnosť odovzdávania Štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana. Medzi ocenenými bol aj blahoslavený gréckokatolícky biskup-mučeník Pavol Peter Gojdič OSBM, ktorý získal toto ocenenie in memoriam. Spolu s ním boli ocenení Vladimír Krčméry, Milan Kňažko, Ján Budaj a taktiež in memoriam aj židovský rabín Abraham Romi Cohn. Štátnu cenu z rúk predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára prevzal vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita.

„Cenu odovzdávame ľuďom, ktorí vo svojom živote urobili mnoho pre krajinu a občanov. Svojimi skutkami nejedného z nás pozitívne inšpirovali v hodnotovom zmýšľaní, k prístupu k spoločenským témam či participácii na verejnom dianí. Všetci piati laureáti pomáhali slovenskému národu a ich skutky, obetavosť, prístup či nezlomnosť si zaslúžia poďakovanie, ale hlavne aj ocenenie,“ povedal predseda parlamentu.

Ocenenie pre biskupa Gojdiča je podľa B. Kollára satisfakciou cirkvám, ktoré zažili v 40. a 50. rokoch neuveriteľnú perzekúciu, je to aj osobný hold osobe, ktorá v takýchto časoch prejavila neuveriteľnú osobnú statočnosť a nezlomili ho ani neľudské podmienky.

Pri osobe blahoslaveného prešovského biskupa zdôraznil Boris Kollár, že bol nespravodlivo väznený, mučený a obvinený z vlastizrady. „Na následky mučenia skonal 17. júla 1960 vo väzení v Leopoldove. Podľa jeho slov chcel byť otcom sirôt, pomocníkom chudobných a tešiteľom zarmútených. Počas jeho života založil sirotinec, gréckokatolícke gymnázium v Prešove v roku 1936,“ priblížil predseda parlamentu. Podotkol, že Gojdič podporoval učiteľskú akadémiu, seminár a staral sa o vydávanie duchovnej literatúry.

Zdroj: ISPB / krátené

Kategória: Zo života Cirkvi