Home Uncategorized Odpust v Brezne 2012

Odpust v Brezne 2012

by admin
0 comment

altGréckokatolícka farnosť bl. biskupa a mučeníka Vasiľ Hopku v Brezne slávila 13. mája 2012, v šiestu nedeľu po Pasche odpustovú slávnosť. Samotnej slávnosti predchádzala krátka duchovná príprava. V piatok 11. mája, v deň sviatku blahoslaveného Vasiľa, sme sa pred sv. liturgiou pomodlili moleben, po ktorom nasledovala sv. liturgia. V homílii boli pripomenuté najdôležitejšie životné medzníky bl. Vasiľa a veľkosť jeho viery, ktorú zdôrazňuje aj List Hebrejom: „Tu nemáme trvalé miesto, ale hľadáme budúce“ (Hebr 13, 14). V tejto viere dokázal bl. Vasiľ obetovať aj vlastný život, aby našiel večnosť skrze vernosť Bohu i Cirkvi.

Do samotného sviatku sme vstúpili slávením veľkej večierne s lítiou v sobotu večer. Liturgické texty nás ešte bližšie oboznámili s jednoduchosťou, láskou k Bohu, k Cirkvi a k východnému obradu ako aj so svätosťou bl. Vasiľa.

Nedeľa bola dňom odpustovej slávnosti. Po Molebene k blahoslavenému Vasiľovi Hopkovi, nasledovalo slávenie archijerejskej svätej liturgii. Spolu s vladykom Petrom Rusnákom koncelebrovali: o. kancelár Peter Sabol, vdp. Jozef Fričovský, dekan rímskokatolíckej farnosti v Brezne a domáci gréckokatolícky farár o. Ján Kovaľ. Na slávnosť prišli aj veriaci z okolitých obci ktoré patria do breznianskej farnosti.

Vladyka Peter v homílii vychádzal z nedeľného evanjelia o uzdravení slepého. Zameral sa na otázku: „Prečo? Prečo bol slepý? Prečo teraz vidí? Odpoveď na ňu hľadali učeníci aj farizeji. A túto otázku prečo, mu dávame často krát aj my. Prečo? Prečo to Boh dopustí v mojom živote? Prečo Boh koná takým spôsobom v živote ako koná?“ Ale otázka stojí inak – upozornil vladyka Peter: „Načo to je dobré?“ A odpoveď nachádzame v evanjeliu: „majú sa na ňom zjaviť Božie skutky“ (Jn 9, 3) V našich životoch sa majú zjaviť Božie skutky, práve cez situácie, ktoré sú pre nás možno nepochopiteľné a ťažko prijateľné. Na to, aby som to tak videl, potrebujem sa umyť vo svojom krste aby som uveril, že Boh sa chce osláviť v mojom živote práve cez situácie pre mňa nepochopiteľné. „Načo bolo dobré utrpenie a poníženie našej Cirkvi? Odpoveď vidíme v mučeníkoch, ktorí boli povýšení na oltár. No my nesieme ostať len pri tom, ale je potrebné, aby sme ich nasledovali svojim životom“ – zdôraznil na záver svojej homílie vladyka.

Po myrovaní nasledovalo agapé, ktoré pripravilo pre všetkých hostí miestne malé, ale živé farské spoločenstvo. Toto agapé využili veriaci na vzájomné stretnutie, ako aj na osobné stretnutie s vladykom Petrom. Ako predchádzajúce odpustové slávnosti, tak aj tohtoročná bola pre nás momentom povzbudenia a načerpania duchovných síl do ďalších dní nášho farského života.

Fotografie z odpustu si možno pozrieť ::TU::

o. Ján Kovaľ, Brezno

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava