Home archív pozvánok PASTORAČNÁ PRÍRUČKA PRE GRÉCKOKATOLÍKOV K DUCHOVNEJ PRÍPRAVE NA NÁVŠTEVU SVÄTÉHO OTCA V PREŠOVE

PASTORAČNÁ PRÍRUČKA PRE GRÉCKOKATOLÍKOV K DUCHOVNEJ PRÍPRAVE NA NÁVŠTEVU SVÄTÉHO OTCA V PREŠOVE

by Stano Gabor
0 comment

PASTORAČNÁ PRÍRUČKA K DUCHOVNEJ PRÍPRAVE NA NÁVŠTEVU SVÄTÉHO OTCA V PREŠOVE

Komisia pre prípravu na návštevu Svätého Otca v Prešove pripravila brožúrku, ktorá poslúžiť ako sprievodca duchovnej prípravy na historickú návštevu Svätého Otca Františka v Prešove, pri ktorej bude na sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža 14. septembra 2021 predsedať sláveniu Božskej liturgie nášho otca sv. Jána Zlatoústeho, na ktorej ohlási homíliu.

Oficiálna duchovná príprava v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa začala na sviatok Premenenia Pána 6. augusta 2021, čo je štyridsať dní pred sviatkom Povýšenia svätého Kríža.

Sviatok Povýšenia svätého Kríža, ktorý budeme sláviť spolu so Svätým Otcom Františkom, nám istým spôsobom môže pripomenúť Paschu. Veď sa budeme klaňať svätému Kristovmu Krížu a spievať: „Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme!“

Štyridsaťdňová duchovná príprava začínajúca 6. augusta sa má realizovať
v osobnej, rodinnej a farskej rovine, ktoré sú opísané v tejto brožúrke. 15. augusta,
na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, sa zároveň pripojíme k celoslovenskej
duchovnej príprave, ktorá vyvrcholí 15. septembra 2021, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

Príručka na stiahnutie: papez_duchovna_priprava

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava