Napísal 11. októbra 2019

11. – 16. októbra 2019

11. – 13. októbra 2019

Bratislava – ako predseda Rady KBS Iustitia et Pax sa zúčastní sa na medzinárodnom workshope organizovanom združením JUSTITIA ET PAX Europa (IUPAX) na tému: „Výzvy pre Solidaritu – Spoločný život v Európe po 30 rokoch od pádu železnej opony

 

Piatok, 11. októbra 2019
Katedrála Povýšenia sv. Kríža – 17.00 h. archijerejská liturgia pre účastníkov IUPAX-u

 

Sobota, 12. októbra 2019
Velehrad (Česká republika) – zúčastní sa na stretnutí českých a slovenských seminaristov

 

Nedeľa, 13. októbra 2019
Devín – 13:30 – vladyka vedie Slávnostnú spomienku pri Bráne slobody

14:30 – Symbolický akt a modlitbová pobožnosť na pamiatku štyroch stoviek mužov a žien usmrtených na hraniciach ČSSR pri pokuse o útek za „Železnú oponu“ v rokoch 1945 – 1989, ako aj násilne vyhnaných zo svojej vlasti. Uskutoční sa počas plavby na lodi z Devína do Hainburgu a naspäť do Bratislavy

 

Pondelok, 14. októbra – Streda, 16. októbra 2019

Donovaly – zúčastní sa na 94. plenárnom zasadaní KBS

Kategória: Program vladyku