Napísal 8. októbra 2019

Odpustová slávnosť vo Zvolene

V nedeľu 29. septembra zavítal do Gréckokatolíckej farnosti Zvolen bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák spolu so svojim kancelárom a tajomníkom o. Petrom Sabolom. V priestoroch kaplnky na Zvolenskom zámku oslávili patróna farnosti sv. apoštola a evanjelistu Jána Teológa (sviatok jeho odchodu do večnosti sa slávi 27. septembra)

Vladyka Peter v homílii hovoril o blízkosti nášho srdca k Bohu, o tom, či nám ešte stále poskočí srdce, keď prídeme do chrámu podobne ako keď v cudzine stretneme niekoho zo Slovenska, keď počujeme slovenčinu v cudzine.

Okrem domácich veriacich z okresov Zvolen, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, prišli aj veriaci zo susednej farnosti Banská Bystrica s rodinou tamojšieho farára o. Jána Krupu a väzenský kaplán z banskobystrickej personálnej farnosti o. Tomáš Metyľ s rodinou.

Na záver slávnosti farská rada poďakovala miestnemu správcovi farnosti za 10 rokov pôsobenia vo Zvolene. So vzácnymi hosťami sa veriaci mohli porozprávať pri bohatom agapé, ktoré pripravili spoločnými silami. Nech Pán Boh odmení všetkých svojimi darmi, ktorí sa zapojili do tejto slávnosti.

Text: o. Ján Sabol, správca farnosti
Foto: Ing. Peter Korytár

Kategória: Zo života eparchie