Home Zo života Cirkvi Podporme opravu ikonostasu vo Svidníku

Podporme opravu ikonostasu vo Svidníku

by Stano Gabor
0 comment

Podporme opravu ikonostasu vo Svidníku

 Gréckokatolícka farnosť vo Svidníku (prešovská archieparchia), pod vedením farára o. Radovana Kuzmiaka, protopresbytera Svidníckeho protopresbyteriátu, sa zapojila do verejnej súťaže Poklady Slovenska, ktorú vyhlasuje Nadácia VÚB so svojím projektom – Obnova pamiatkového ikonostasu vo Svidníku.

Spomedzi 405 návrhov vybrala komisia odborníkov aj tamojší ikonostas z18. storočia z pôvodného Chrámu sv. Paraskevy vo Svidníku (dnes je súčasťou tamojšieho Chrámu Božej Múdrosti). Ide o jedinú pamiatku z východného Slovenska zaradenú to tejto súťaže a zároveň jedinú z Gréckokatolíckej cirkvi.

Svidnícki gréckokatolíci prosia o podporu pri hlasovaní: Hlasovanie je zadarmo prostredníctvom internetu a mobilného telefónu. Na stránke – www.nadaciavub.sk/poklady – treba vyhľadať pamiatku – „IKONOSTAS – Svidník“ a zadať doručený sms kód).

Hlasovanie prebieha do 15. 6. 2023.

Svidnícki gréckokatolíci sa za dobrodincov každý deň modlia a žehnajú im. Farár o. Radovan v mene farnosti vopred vyslovuje úprimné Pán Boh odmeň!

 

Opis ikonostasu

Neskorobarokový a rokokový ikonostas z konca 18. storočia je významnou národnou kultúrnou pamiatkou. Monumentálne dielo tvorí súvislú päťradovú stenu, tematicky členenú do piatich horizontálnych pásov. Výstavba ikonostasu vychádza z presne daného ikonopiseckého kánonu: ikony, žánrové scény mariologického a christologického cyklu, pás apoštolov a pás starozákonných prorokov. Štyri hlavné ikony predstavujú sv. Mikuláša, Bohorodičku, Krista učiteľa a sv. Paraskievu, patrónku chrámu. V strede ikonostasu sú umiestnené cárske dvere, vrchol ukončuje sochárska výzdoba Kalvárie s Ukrižovaným. Ikony sú charakteristické kvalitnou neskorobarokovou maľbou s realistickým prúdom nastávajúceho klasicistického obdobia.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava