Napísal 22. marca 2019

Pozdravný príhovor pápeža Františka delegácii SR a ČR

Pozdravný príhovor pápeža Františka delegácii parlamentných predstaviteľov ČR a SR

V plnom znení prinášame pozdravný príhovor Svätého Otca Františka delegácii parlamentných predstaviteľov Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorú prijal na osobitnej audiencii v Sále bibliotéky Apoštolského paláca vo Vatikáne v piatok 22. marca 2019 dopoludnia. Delegáciu viedli predseda Národnej rady SR Andrej Danko a predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radek Vondráček.

 

Vážené dámy a páni!

Som rád, že vás môžem prijať pri 1150. výročí smrti svätého Cyrila, ktorého misia spoločne so svätým Metodom nezmazateľne poznačila dejiny, umenie a celú kultúru vašich krajín.

Toto významné výročie predstavuje vhodnú príležitosť na prehĺbenie duchovných a kultúrnych bohatstiev zdedených od dvojice Solúnskych bratov: sú morálnym dedičstvom, ktoré treba chrániť a doceňovať stále viac. Vaše dejiny učia tomu, že kresťanstvo vždy predstavovalo zdroj nádeje a silu obnovy, zvlášť v tých najtemnejších a najťažších obdobiach.

Preklad Biblie do staroslovienčiny bol darom ako pre náboženský život, tak pre kultúrny rozvoj vašich zemí. Svätí Cyril a Metod priniesli okrem priameho prístupu k Svätému písmu v miestnom jazyku aj takzvanú slovanskú abecedu. Takže biblicko-kresťanské posolstvo napomohlo zrodu právneho štátu ako vo vašich krajinách, tak aj v susediacich štátoch. V kresťanstve, ohlasovanom prostredníctvom kázania a slávenia liturgie, sa uskutočnil epochálny obrat vašej spoločnosti.

Rozsiahle dielo evanjelizácie, vykonané s apoštolským zápalom svätého Cyrila a jeho svätého brata vo vašich krajinách, predstavuje vzor inkulturácie, ktorý je v jeho podstatných prvkoch stále platný. Veď Evanjelium neoslabuje to, čo je autentické v rozličných miestnych kultúrach, ale pomáha jednotlivcom i komunitám rozpoznať a uskutočňovať dobro, pravdu a krásu. Takže ako reprezentanti ľudu v rámci inštitúcií, ste povolaní znovuobjaviť vnútorné puto, ktoré existuje medzi Evanjeliom a vašou kultúrnou identitou, znovudoceňujúc vaše kresťanské korene, aby ste budovali spoločnosť, v ktorej sa bude môcť uplatňovať vzájomné prijatie a vzájomná solidarita. Svätý Cyril vedel utkávať vzťahy poznania a srdečnosti medzi národmi, stávajúc sa ohnivkom spojenia medzi rozdielnymi kultúrami a cirkevnými tradíciami.

Verím, že tak významné duchovné a kultúrne dedičstvo vzbudí vo všetkých vašich spoluobčanoch túžbu po stretnutí a otvorenosti voči druhým. Ide o to, aby sme vedeli spolunažívať v rozmanitosti, prostredníctvom dialógu, vzájomného delenia sa, budujúc mosty a búrajúc bariéry nedôvery a predsudkov. Cez tieto postoje sa stávame svedkami solidarity a tvorcami pokoja. Želám vám, aby ste prostredníctvom vašej dôležitej verejnej funkcie boli každý deň protagonistami bratstva, čírymi a bezúhonnými šíriteľmi všeobecného dobra, aby ste ponúkali nádej tým, ktorí vás zvolili na tak vysoko zodpovednú úlohu.

Panna Mária, tak veľmi uctievaná vo vašej zemi, nech vám pomáha svojou materinskou ochranou. Prosím vás o modlitbu za mňa a zo srdca vzývam Pánovo požehnanie na vaše krajiny a na všetky vaše predsavzatia dobra a pokroku.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk-

Kategória: Zo života Cirkvi