Napísal 9. júna 2022

Pozvánka na Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne

Pozývame mladých našej Bratislavskej eparchie na Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne od 28. do 31. júla 2022

Môžeš sa prihlásiť ako účastník, alebo veľmi sa cení a hľadajú sa aj dobrovoľníci na T22 do rôznych služieb.

Viac o tomto skvelom letnom podujatí, ako aj o možnostiach registrácie sa dozvieš na stránke: Národné stretnutie mládeže 2022 (narodnestretnutiemladeze.sk

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a KANET, n. o. spustili oficiálne prihlasovanie na stretnutie a účastníkom stretnutia zabezpečujú bohatý program s možnosťami ubytovania a stravovania.

Stretnutie je určené pre mladých ľudí (vekom i srdcom, teda zhruba od 15 do 30 rokov). Horná veková hranica neplatí pre kňazov, rehoľníkov, spolupracovníkov a výnimky.

Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu „vychádzať zo seba“ a prinášať evanjelium do sveta.

Tešíme sa na Vás
o. Igor Cingeľ, člen Rady KBS pre mládež a univerzity za bratislavskú eparchiu