Napísal 21. júla 2022

Pozvánka na odpust do Prievidze

Ikona Sedmopočetníkov

V nedeľu 24. júla 2022 sa uskutoční odpust ku sviatku Sedmopočetníkov, patrónov gréckokatolíckej farnosti Prievidza. Ich sviatok slávime 27. júla.

Program:

Nedeľa, 24. júla 2022

10:30 h. Archijerejská svätá liturgia sv. Jána Zlatoústeho

             Hlavný slúžiteľ: vladyka Peter Rusnák, biskup Bratislavskej eparchie

             Po liturgii myrovanie, sprievod okolo chrámu s čítaniami 4 evanjelií

Informoval: o. Jozef Durkot, farár Prievidza