Napísal 8. júla 2022

Pozvánka na odpustovú slávnosť v Trenčíne

Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne pozýva na odpustovú slávnosť k úcte svojich farských patrónov sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, ktorá sa uskutoční  v nedeľu 10. júla 2022 v Trenčíne.

Program:

10:30 hod. Archijerejská liturgia (cirkevnoslovanská) v novoposvätenej cerkvi sv. Cyrila a Metoda (ul. 1 mája 10, Trenčín).

Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. 

Spev: Katedrálny zbor Kyrillomethodeon z Bratislavy, Zbor bohoslovcov z Prešova

Po liturgii bude Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi, myrovanie a sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

Informoval: o. Igor Cingeľ, farár, protopresbyter