Napísal 25. septembra 2020

Sestry služobnice si na kapitule zvolili nové vedenie

Prešov 25. septembra (TK KBS) V dňoch 19. – 26. septembra 2020 sa v Provincii Svätého Ducha Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie koná 10. Provinciálna kapitula na tému „Zatiahni na hlbinu“. Počas kapituly sa vo štvrtok 24. septembra uskutočnili aj voľby nového provinciálneho vedenia na obdobie piatich rokov.

Novou provinciálnou predstavenou sa stala sr. Emanuela Mária Rindošová. Za provinciálne radkyne boli zvolené sr. Natanaela A. Barnová, prvá radkyňa a provinciálna zástupkyňa, sr. Faustína K. Minčičová, druhá provinciálna radkyňa, sr. Hieronyma R. Kaščiková, tretia provinciálna radkyňa a sr. Marianna J. Gladišová, štvrtá provinciálna radkyňa.

Zdroj: TK KBS / sr. Ivana Jana Sojková, SNPM

Kategória: Zo života Cirkvi