Home Zo života Cirkvi Svätý a Veľký týždeň (Strastnaja sedmica)

Svätý a Veľký týždeň (Strastnaja sedmica)

by Stano Gabor
0 comment

ikona Krista ženíchaTropár, 8. hlas

Už je polnoc, Ženích prichádza. Blažený ten, koho nájde bedliť Pán. Ale beda bude spiacemu. Chráň sa spánku, moja duša. A tak smrti neprepadneš. Ani z kráľovstva ťa nevylúčia. Prebuď sa a vrúcne volaj: Svätý, svätý, svätý si, Bože. Na príhovor Bohorodičky, zmiluj sa nad nami.

Lazárovou sobotou a Kvetnou nedeľou liturgicky vstupujeme do tzv. Kvetnej triódy (Trioď kvitna). Vo Veľkom týždni Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch života, počnúc svojím mesiášskym vstupom do Jeruzalema.

Je to najvýznamnejší týždeň cirkevného roka, v ktorom prežívame tajomstvo Božej milosrdnej lásky, keď Ježiš Kristus bol umučený, zomrel a bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych. V tento týždeň sprítomňujeme dejinné udalosti našej spásy, pričom prostredníctvom našich skutkov pokánia, modlitby a pôstu, procesií a vzdávania úcty sa aktívne zapájame do toho, čo slávime. Zomierame s Kristom a vstávame s ním k plnosti života.

V tomto týždni sa žaltár berie osobitným spôsobom. Okrem toho, v monastieroch bolo zvykom prečítať všetky štyri evanjeliá (okrem stati o mučení podľa Jána, kap. 13 – 21) počas prvých troch dní Svätého týždňa. Tento zvyk sa aj dnes odporúča, primerane podľa časových možností. Je tiež možné vykonať ho v skrátenej forme, napr. prečítať iba jedno evanjelium, alebo vybrané časti.

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava