Home Zo života Cirkvi Tretia nedeľa Veľkého pôstu – krížupoklonná

Tretia nedeľa Veľkého pôstu – krížupoklonná

by Stano Gabor
0 comment

icon_exaltation-cross294x300V polovici veľkopôstneho obdobia Cirkev uctieva svätý kríž a klania sa mu, aby oslávila plody utrpenia. Počas celonočného bdenia tohto dňa po Veľkom slávosloví sa v slávnostnom sprievode vynáša kríž do stredu chrámu a zostáva tam po celý týždeň. V strede chrámu ľudia bozkom vzdávajú úctu svätému Krížu.

Aj v túto nedeľu všetko hovorí o slávnom Kristovom Vzkriesení. Ak sa zahľadíme na východný kríž, neuvidíme tu trpiaceho Krista, ale vzkrieseného a osláveného Spasiteľa. Touto nedeľou, ako aj počas dní nasledujúceho celého týždňa, veriaci uctievajú svätý kríž, ktorý sa stal nástrojom vykúpenia, prostriedkom spásy, zbraňou proti peklu.

Ústrednou piesňou tejto nedele je spev Tvojmu krížu klaniame sa Vládca a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Je to časť modlitby z veľkonočnej utierne Videli sme Kristovo vzkriesenie… Je to veľmi starodávna modlitba, lebo už v deviatom storočí tvorí súčasť tak veľkonočnej, ako aj nedeľnej utierne. Nachádza sa aj v najstarších bohoslužobných knihách.

Zdroj: www.zoe.sk
Ikona: Povýšenie kríža, Novgorodská škola

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava