Home Zo života Cirkvi V Bazilike sv. Petra vyvrcholila ďakovná púť gréckokatolíkov

V Bazilike sv. Petra vyvrcholila ďakovná púť gréckokatolíkov

by Stano Gabor
0 comment

Už od piatka 5. októbra Večné mesto žije aj prítomnosťou okolo 1300 gréckokatolíckych veriacich zo Slovenska, ktorí pricestovali do Ríma na ďakovnú púť. Súčasťou programu bolo aj stretnutie so Svätým Otcom Františkom, ktorí ich prijal v sobotu na osobitnej audiencii. V nedeľu napoludnie sa pútnici zúčastnili na modlitbe Anjel Pána, pri ktorej im pápež adresoval osobitný pozdrav.

V nedeľu popoludní sa pútnici zúčastnili na archijerejskej svätej liturgii v Bazilike sv. Petra, slávenej v zadnej časti bazilike, pri Oltári Katedry sv. Petra, pod známou kruhovou vitrážou zobrazujúcou symbol Ducha Svätého. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. V slávnostných zlato-bielych rúchach koncelebrovali košický eparcha Milan Chautur CSsR, bratislavský eparcha Peter Rusnák a torontský eparcha Marián Andrej Pacák CSsR, spolu s viac ako päťdesiatkou kňazov.

V sobotu poobede bola v program púte archijerejská svätá liturgia pri hlavnom oltári v Bazilike Santa Maria Maggiore. Predsedal jej Mons. Ján Babjak a v homílii sa prihovoril arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Na biblickom symbole zo žalmu o radostnom návrate sionských zajatcov s plnými snopmi v náručí pomenoval symbolických sedem snopov, ktoré sú ovocím gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

O životaschopnosti slovenskej gréckokatolíckej cirkvi svedčí aj skutočnosť, že na synode, ktorá sa zameriava osobitne na mladých ľudí, má zastúpenie aj medzi audítormi, a to v osobe laičky Viktórie Žolnovej, ktorá sa ako dobrovoľníčka venuje animátorstvu mládeže v Prešovskej archieparchii.

Jubileá Gréckokatolíckej cirkvi v roku 2018

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si v tomto roku pripomína viaceré výročia: 200. výročie zriadenia prešovskej archieparchie (1818); 50. výročie vzkriesenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku (1968), 10. výročie jej povýšenia pápežom Benediktom XVI. na metropolitnú cirkev sui iuris (2008) a 130. výročie narodenia blahoslaveného prešovského biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM, patróna mesta Prešov. Na tento rok pripadá aj 30. výročie povýšenia gréckokatolíckeho chrámu v Ľutine na baziliku minor sv. Jánom Pavlom II.

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava