Home Zo života Cirkvi V Hrabskom si pripomenuli 75. výročie biskupskej vysviacky Vasiľa Hopka

V Hrabskom si pripomenuli 75. výročie biskupskej vysviacky Vasiľa Hopka

by Stano Gabor
0 comment
V rodisku blahoslaveného biskupa mučeníka Vasiľa Hopka v Hrabskom sa v nedeľu 15. mája uskutočnila archieparchiálna odpustová slávnosť Prešovskej archieparchie. Tohtoročná slávnosť sa uskutočnila pri príležitosti 75. výročia biskupskej vysviacky blahoslaveného vladyku Hopka, ktorú prijal 11. mája 1947 z rúk vtedajšieho sídelného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

Archijerejskú svätú liturgiu slávil a homíliu ohlásil vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie. Spolu s ním sa na slávnosti zúčastnil aj emeritný arcibiskup Ján Babjak a kňazi z blízkeho aj ďalekého okolia. Vladyka Peter v homílii pozval ľudí, aby svoj kresťanský život každý deň prežívali v snahe dosiahnuť svätosť, ktorej prameňom má byť Ježiš Kristus.

Slávnostnú svätú liturgiu spevom sprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca a tiež mládežnícky zbor. Pri slávnosti posluhovali aj skauti zo zboru bl. biskupa Hopka z Prešova, ktorí si prišli uctiť svojho patróna. Svätej liturgii predchádzal bohatý liturgický program a veriaci mali počas celej slávnosti možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Odpustovej slávnosti predchádzal aj nultý ročník pešej púte z Ľutiny do Hrabského, ktorú zorganizovali bohoslovci z gréckokatolíckeho kňazského seminára z Prešova.
 
Zdroj: grkatpo.sk/ Rastislav Daňo ml.
Foto: Samuel Slota

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava