Home archív pozvánok V Prešove sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia o archívoch Pia XII.

V Prešove sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia o archívoch Pia XII.

by Stano Gabor
0 comment

Druhého marca 2020 boli pre bádateľov sprístupnené archívne materiály vatikánskych archívov viažucich sa k pontifikátu Pia XII. (1939 – 1958), do ktorého zasiahli významné medzníky 20. storočia, predovšetkým druhá svetová vojna a nástup komunistických režimov v strednej a vo východnej Európe.

Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sú v rámci tohto obdobia poznačené najmä vojnovými udalosťami, kedy eparchiu viedol dnes blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič OSBM, a nástupom komunizmu, ktorý mal za dôsledok zničenie rehoľného a mníšskeho života a následne aj likvidáciu celej Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá trvala až do roku 1968.

V tejto súvislosti organizuje Slovenský historický ústav v Ríme v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove medzinárodnú vedeckú konferenciu, na ktorej budú odbornej aj laickej verejnosti prezentované výsledky bádania výskumníkov viažuce sa na historickú Prešovskú eparchiu, ktorá kedysi – teda v povojnovom období až do svojej likvidácie roku 1950  – pokrývala celé územie vtedajšieho Československa. S príspevkami vystúpia výskumníci zo Slovenska, Talianska, Maďarska i Ukrajiny a svoju účasť na podujatí potvrdil aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici JUDr. Marek Lisánsky. 

Konferencia sa uskutoční v utorok 22. novembra 2022 v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove na ulici biskupa Gojdiča 2 so začiatkom o 9:00. Zabezpečený bude preklad príspevkov do slovenského jazyka.

Daniel Černý, riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme

Pre bližšie informácie ohľadom konferencie kontaktujte: tajomnik@shur.sk

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava