Home Zo života Cirkvi Vladyka Milan oslávil Svetový deň misií 2023 s rumunskými gréckokatolíkmi v Ríme

Vladyka Milan oslávil Svetový deň misií 2023 s rumunskými gréckokatolíkmi v Ríme

by Stano Gabor
0 comment

V nedeľu 22. októbra 2023 sa biskup Cristian Crișan apoštolský vizitátor pre rumunských gréckokatolíkov v západnej Európe a rektor kostola San Salvatore alle Coppelle, zúčastnil spolu rumunskou gréckokatolíckou komunitou v Ríme na slávení 97. svetového dňa misií.

Vladyka Cristian slávil svätú liturgiu v chráme San Salvatore alle Coppelle spolu s Mons. Józsefom-Csabom Pálom, rímskokatolíckym biskupom z Temešváru (Rumunsko), Mons. Milanom Lachom, pomocným gréckokatolíckym biskupom z Bratislavy (Slovensko) a Mons. Strahilom Kavalenovom, biskupom z Nikopola (Bulharsko).

Pri oltári boli prítomní viacerí katolícki kňazi latinského i byzantského obradu, medzi nimi aj Mons. Pierpaolo Felicolo, generálny riaditeľ Nadácie Migrantes; Mons. Ioan Pop z Dikastéria pre legislatívne texty, o. Nicolas Van der Maelen z Dikastéria pre východné cirkvi; o. Gabriel Buboi, rektor Pápežského rumunského kolégia Pio Romeno; P. Lucian Lechințan SJ, profesor Pápežského východného inštitútu; P. Adelson Araujo dos Santos SJ, predstavený jezuitskej komunity na Pápežskej Gregorovej univerzite; Pr. Isidor Iacovici, kaplán rumunskej misie latinského obradu v Ríme, o. Marian Bojor, vicerektor Kostola San Salvatore alle Coppelle, o. Valentin Marcu a diakon Gabriel Pintea. Liturgické slávenie skrášlil spevom zbor seminaristov Pápežského kolégia Pio Romeno v Ríme pod vedením študenta Rareșa Maximiliana.

Na slávnosti Rumunov vo Večnom meste sa zúčastnila aj Doina Căjvăneanu, poradkyňa Veľvyslanectva Rumunska pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov a Corina Lefter, prvá tajomníčka Veľvyslanectva Rumunska v Taliansku.

Biskup József-Csaba Pál vo svojom príhovore zdôraznil význam kresťanskej misie vo svete. Každý veriaci je v službe Cirkvi a blížnemu a je právom a povinnosťou každého z nich mať „horiace srdce a nohy, ktoré kráčajú po ceste“, ako vyzýva Svätý Otec František vo svojom posolstve k tohtoročnému Svetovému dňu misií. Temešvársky biskup pripomenul, že 22. októbra Katolícka cirkev slávi sviatok svätého Jána Pavla II. a že v súčasnosti sa v Ríme koná XVI. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody.

Po svätej liturgii bola prezentácia knihy o živote a diele rumunského jezuitu Vasile Bărbata SJ pod názvom – Teológ a biskup zjednotenej rumunskej cirkvi (1701 – 1773) [Teologul Episcopului și al Bisericii Române Unite (1701-1773)], ktorú nedávno vydalo vydavateľstvo Vremea v Bukurešti v edícii „Mică Roma XXI“. Život otca Bărbata charakterizoval exil a viera, pričom tento rumunský jezuita sa stal skutočným hlasom mlčiacej Cirkvi v Ríme.

Počas tohto akademického podujatia P. Lucian Lechințan SJ prečíta pozdravné posolstvo rektora Pápežského východného inštitútu P. Davida Nazara SJ. V diskusii vystúpila: Dr. Anca Stângaciu z Fakulty európskych štúdií Univerzity Babeș-Bolyai v Kluži a Dr. Laura Stanciu z Fakulty histórie a filozofie Univerzity 1. decembra 1918 v Alba Iulii.

Vladyka Cristian vyjadril vďaku Bohu i prítomným za spoločné stretnutie v kostole San Salvatore alle Coppelle v Ríme, kde sa rumunskí katolíci byzantského obradu stretávajú už viac ako sto rokov. Mons. Cristian na záver svojej misie v Ríme poďakoval o. Mariánovi Bojorovi za jeho pastoračnú službu počas uplynulých dva a pol roka.

Priateľská recepcia za účasti veriacich i ctených hostí ukončila túto rumunskú slávnosť vo Večnom meste na Úrade zástupcu sýrsko-katolíckej cirkvi pri Svätej stolici, ktorý sa nachádza v blízkosti kostola Alle Coppelle.

Zdroj: Tlačová kancelária arcidiecézy Alba Iulia a Făgăraș

Foto: Costin Oprea

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava