Home Zo života Cirkvi Vyhlásenie Sociálnej subkomise KBS k medzinárodnému dňu za odstránenie chudoby

Vyhlásenie Sociálnej subkomise KBS k medzinárodnému dňu za odstránenie chudoby

by Stano Gabor
0 commentBratislava 17. októbra (TK KBS) Sedemnásty október je Medzinárodný deň za odstránenie chudoby, ktorý podporuje dialóg a porozumenie medzi ľuďmi žijúcimi v chudobe a ich komunitami a spoločnosťou vo všeobecnosti. Pri tejto príležitosti prinášame vyjadrenie predsedu Sociálnej subkomisie KBS Mons. Petra Rusnáka, bratislavského eparchu.

„Je to príležitosť na uznanie  úsilia a boja ľudí žijúcich v chudobe, šanca, aby vyjadrili svoje obavy a príležitosť  uznať, že chudobní ľudia majú  popredné miesto v boji proti chudobe.“ (Spojené Národy, správa generálneho tajomníka ,A / 61/308, ods. 58). Nemôžeme sa tváriť, že nás sa toto netýka. Aj pápež prstom ukázal na pálčivú ranu, s ktorou si dlhé roky nevieme poradiť.

Sociálna subkomisia KBS chce odpovedať na výzvy pápeža Františka a zamerať pozornosť na tých, ktorých situácia pandémie vytlačila ešte viac na okraj. Chceme taktiež oceniť všetkých, ktorí sprevádzajú chudobné deti a rodiny v ich ťažkých situáciách. Nevieme to vyjadriť lepšie, ako to povedal pápež na Luníku všetkým pomáhajúcim:

„Ďakujem tým, ktorí vykonávajú túto integračnú prácu, ktorej sa, okrem toho, že vyžaduje nemálo úsilia, niekedy dostane aj nepochopenie a nevďačnosť, dokonca azda aj v Cirkvi. Drahí kňazi, rehoľníci a laici, milí priatelia, ktorí venujete svoj čas tomu, aby ste svojim bratom a sestrám poskytli všestranný rozvoj, ďakujem! Ďakujem za všetku prácu s tými, ktorí sú na okraji.“

Taktiež   budeme budovať zázemie pre všetkých, ktorí sa odhodlajú  nastúpiť alebo už kráčajú  cestou sprevádzania chudobných detí a chudobných rodín. Myšlienka je náročná a vyžaduje si odhodlaných, trpezlivých, láskavých a zároveň asertívnych dobrovoľníkov, so záväzkom aspoň 1 rok. Takéto sprevádzanie už existuje, ale potrebuje podporu a posilnenie. Okrem posilnenia už existujúcich iniciatív  očakávame, že farské spoločenstvá, hnutia a združenia a  farské charity nájdu svoje poslanie aj v tejto službe. Nejde o masovosť, ale o to, k čomu nás vyzýva Svätý Otec, i keď sa nájde sprvu iba niekoľko dobrovoľníkov. Dobré príklady takéhoto dlhodobého sprevádzania poznáme, ale nezakrývame si oči ani pred negatívnymi skúsenosťami. Aby práca dobrovoľníkov mala zmysel, je nevyhnutné vytypovať také rodiny a pracovať s rodičmi, ktorí majú aspoň aký-taký záujem o to, aby dieťa dostalo aspoň základné vzdelanie.

V správe NKU sa hovorí: Podľa analytikov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ministerstvo) nebolo počas prvej vlny pandémie COVID-19 do dištančného vzdelávania zapojených 52 000 (7,5 %) žiakov základných (ZŠ) a stredných škôl, a takmer 128 000 (18,5 %) žiakov sa neučilo prostredníctvom internetu. Situácia bola kritická predovšetkým v školách s vysokým zastúpením žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a v špeciálnych ZŠ (ŠZŠ), kde bol podiel nezapojených detí a detí, ktoré sa neučili prostredníctvom internetu, niekoľkonásobne vyšší oproti priemeru iných škôl.

Naším patrónom v tejto službe sa môže stať svätý Jozef, ktorého Rok teraz prežívame.

Počas mesiacov pandémie sme mohli uprostred krízy, ktorá nás postihla, zakúsiť, že naše životy udržiavajú bežní ľudia, na ktorých sa obyčajne zabúda, ktorí sa neobjavujú v titulkoch novín a časopisov ani na veľkých pódiách televíznych show, ale nepochybne práve oni dnes píšu rozhodujúce príbehy našich dejín: lekári, zdravotné sestry, zamestnanci supermarketov, upratovačky, opatrovateľky, prepravcovia, poriadkové služby, dobrovoľníci, kňazi, rehoľné sestry a toľkí iní, ktorí pochopili, že nikto sa nezachráni sám. Koľkí ľudia každý deň prejavujú trpezlivosť, šíria nádej a snažia sa nezasievať paniku, ale zodpovednosť. Koľkí otcovia, matky, starí rodičia či učitelia ukazujú našim deťom, ako čeliť kríze a ako ňou prechádzať. Prispôsobili svoje zvyky a povzbudzujú k modlitbe. Koľkí ľudia sa modlia, obetujú a prihovárajú za dobro všetkých. Všetci môžu objaviť vo sv. Jozefovi – mužovi, ktorý nepozorovane prechádza okolo, mužovi bežného, nenápadného a skrytého života – orodovníka, oporu a sprievodcu v ťažkých chvíľach. Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo „v tieni“, môžu v dejinách spásy zohrať nenahraditeľnú úlohu. Všetkým im patria slová uznania a vďaky. (Patris corde)

Mons. Peter Rusnák, predseda Sociálnej subkomisie KBS

Ilustračná snímka: Kňaz R. Čižik z Bratislavy vydáva jedlo bezdomovcom

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava