Home Liturgický kalendár - 2019 1. – 28. februára 2019

1. – 28. februára 2019

by Stano Gabor
0 comment

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU NA OBDOBIE OD 1. DO 28. FEBRUÁRA 2019

ZOSTAVOVATEĽ: o. Marcel GAJDOŠ, gréckokatolícky kňaz košickej eparchie

 

1. február 2019:

Piatok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Svätý mučeník Tryfón.

Apoštol na liturgii: 58. začalo (1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 – 10) = radové čítanie z tohto dňa, a 273. začalo (1 Sol 5, 14 – 23) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Tryfónovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie z tohto dňa, a Lk 84. začalo (17, 3 – 10) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätému Tryfónovi.

Parémie na večierni: Ex 12,51. 13,1-3. 10-12. 14-16;  Iz 6, 1 – 12;  Iz 19, 1. 3-5. 12. 16. 19-21 = všetky tri zo Stretnutia.

 

2. február 2019:

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA – veľký sviatok.

Evanjelium na utierni: Lk 8. začalo (2, 25 – 32) = zo Stretnutia.

Apoštol na liturgii: 316. začalo (Hebr 7, 7 – 17) = zo Stretnutia.

Evanjelium na liturgii: Lk 7. začalo (2, 22b – 40) = zo Stretnutia.

 

3. február 2019:

NEDEĽA O ZACHEJOVI. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

 4. hlas, 4. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 4, 9 – 15) = z Nedele o Zachejovi, prípadne aj 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) = svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 94. začalo (19, 1 – 10) = z Nedele o Zachejovi, prípadne aj Lk 8. začalo (2, 25 – 38) = svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.

 

4. február 2019:

Pondelok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.

Apoštol na liturgii: 59. začalo (1 Pt 2,21b – 3,9) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 54. začalo (12, 13 – 17) = radové čítanie.

 

5. február 2019:

Utorok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätá mučenica Agáta.

 

Apoštol na liturgii: 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 55. začalo (12, 18 – 27) = radové čítanie.

 

6. február 2019:

Streda 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. /Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci./

Apoštol na liturgii: 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 56. začalo (12, 28 – 37) = radové čítanie.

 

7. február 2019:

Štvrtok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.

Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38b – 44) = radové čítanie.

 

8. február 2019:

Piatok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák.

Apoštol na liturgii: 64. začalo (2 Pt 1, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 58. začalo (13, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Teodorovi.

 

9. február 2019:

Sobota 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Svätý mučeník Nikefor.)

Apoštol na liturgii: 293. začalo (2 Tim 2, 11 – 19) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 88. začalo (18, 2 – 8a) = radové čítanie.

 

10. február 2019:

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI začiatok predpôstneho obdobia. (Svätý mučeník Charalampés.)

 5. hlas, 5. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 89. začalo (18, 10 – 14) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.

 

11. február 2019:

Pondelok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup.

Apoštol na liturgii: 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 59. začalo (13, 9 – 13) = radové čítanie.

 

12. február 2019:

Utorok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.

Apoštol na liturgii: 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 60. začalo (13, 14 – 23) = radové čítanie.

 

13. február 2019:

Streda 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Martinián.

Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:  Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;  Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12;  Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Cyrilovi.

 

14. február 2019:

BUĎ: Štvrtok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Auxencius. /Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca./

ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov – polyelejný sviatok bez bdenia. Štvrtok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. /Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca./

 Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 69. začalo (1 Jn 1,8 – 2,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 62. začalo (13,31 – 14,2) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Cyrilovi.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) alebo 213. začalo (Gal 5, 22 – 6, 2) = svätému Cyrilovi, a 69. začalo (1 Jn 1,8 – 2,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Cyrilovi, a Mk 62. začalo (13,31 – 14,2) = radové čítanie.

 

15. február 2019:

Piatok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Svätý apoštol Onezim.

Apoštol na liturgii: 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 63. začalo (14, 3 – 9) = radové čítanie.

 

16. február 2019:

Sobota 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. (Svätý veľkomučeník Teodor Tirón – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia – presun z nasledujúcej nedele.)

Apoštol na liturgii: 295. začalo (2 Tim 3, 1 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 103. začalo (20,45b – 21,4) = radové čítanie.

 

17. február 2019:

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI – predpôstne obdobie.

 6. hlas, 6. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 135. začalo (1 Kor 6, 12 – 20) = z Nedele o márnotratnom synovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 79. začalo (15, 11 – 32) = z Nedele o márnotratnom synovi.

 

18. február 2019:

Pondelok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.

Apoštol na liturgii: 71. začalo (1 Jn 2,18 – 3,10) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 49. začalo (11, 1 – 11) = radové čítanie.

 

19. február 2019:

Utorok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý apoštol Archippos.

Apoštol na liturgii: 72. začalo (1 Jn 3,10b – 20) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 64. začalo (14, 10 – 42) = radové čítanie.

 

20. február 2019:

Streda mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.

Apoštol na liturgii: 73. začalo (1 Jn 3,21 – 4,6) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 65. začalo (14,43 – 15,1) = radové čítanie.

 

21. február 2019:

Štvrtok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.

Apoštol na liturgii: 74. začalo (1 Jn 4,20 – 5,21) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 66. začalo (15, 1 – 15) = radové čítanie.

 

22. február 2019:

Piatok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.

Apoštol na liturgii: 75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41) = radové čítanie.

 

23. február 2019:

Sobota mäsopôstneho týždňa – Prvá zádušná sobota – predpôstne obdobie. (Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.)

Apoštol na liturgii: 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = zosnulým.

Evanjelium na liturgii: Lk 105. začalo (21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = zosnulým.

Parémie na večierni:  Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1;   Mal 3, 1-3a. 5-7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4-6;   Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7 = všetky tri svätému Jánovi Predchodcovi.

 

24. február 2019:

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – predpôstne obdobie. Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána – polyelejný sviatok bez bdenia.

 7. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 140. začalo (1 Kor 8,8 – 9,2) = z Mäsopôstnej nedele, a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 106. začalo (25, 31 – 46) = z Mäsopôstnej nedele, a Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi.

 

25. február 2019:

Pondelok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.

Apoštol na liturgii: 76. začalo (3 Jn 1, 1 – 15) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 96. začalo (19, 29–40; 22, 7–39) = radové čítanie.

 

26. február 2019:

Utorok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.

Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71; 23,1) = radové čítanie.

 

27. február 2019:

Streda syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Joel 2, 12 – 26 = z daného dňa.

Parémie na večierni: Joel 3, 12 – 21 = z daného dňa.

 

28. február 2019:

Štvrtok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.

Apoštol na liturgii: 78. začalo (Júd 1, 11 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 110. začalo (23, 1-34a. 44-56) = radové čítanie.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava