Home Liturgický kalendár - 2019 1. – 31. augusta 2019

1. – 31. augusta 2019

by Stano Gabor
0 comment

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU NA OBDOBIE OD 1. AUGUSTA 2019 DO 31. AUGUSTA 2019

Zostavil: o. Marcel Gajdoš, kňaz košickej eparchie

1. august 2019:

Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím. Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar.

/Začiatok uspenského pôstu./

Apoštol na svätení vody: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
Evanjelium na svätení vody: Jn 14. začalo (5, 1 – 4).

Apoštol na liturgii: 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = svätému krížu, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11, 33 – 12,2a) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = svätému krížu, prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36; 11,1) = svätým mučeníkom.

 

2. august 2019:

Piatok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 148. začalo (1 Kor 11, 8 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7, 5a. 47–60) = svätému Štefanovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 71. začalo (17, 10 – 18) = radové čítanie, prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = svätému Štefanovi.

 

3. august 2019:

Sobota 8. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 111. začalo (Rim 13, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 47. začalo (12, 30 – 37) = radové čítanie.

 

4. august 2019:

NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Siedmi svätí mladíci z Efezu. /Svätá prepodobná mučenica Eudokia./ /Obdobie uspenského pôstu./

 7. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 124. začalo (1 Kor 1, 10 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 58. začalo (14, 14b – 22) = radové čítanie.

 

5. august 2019:

Pondelok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista  – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Svätý mučeník Eusignios. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 150. začalo (1 Kor 11,31 – 12,6) = radové čítanie z tohto dna, a 152. začalo (1 Kor 12, 12 – 26) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 74. začalo (18, 1 – 10) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 76. začalo (18, 18 – 22; 19,1 – 2. 13 – 15) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Ex 24, 12 – 18;  Ex 33, 11 – 23. 34, 4b. 5 – 6. 8a;  1 Kr 19, 3b – 4a. 5 – 9a. 11 – 13a. 15a. 16b = všetky tri Premeneniu.

 

6. august 2019:

SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA – veľký sviatok. /Obdobie uspenského pôstu./

Evanjelium na utierni: Lk 45. začalo (9, 28b – 36) = Premeneniu.

Apoštol na liturgii: 65. začalo (2 Pt 1, 10 – 19) = Premeneniu.
Evanjelium na liturgii: Mt 70. začalo (17, 1 – 9) = Premeneniu.

 

7. august 2019:

Streda 9. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý prepodobný mučeník Domécius. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 154. začalo (1 Kor 13,4 – 14,5) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Doméciovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 80. začalo (20, 1 – 16) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Doméciovi.

 

8. august 2019:

Štvrtok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 155. začalo (1 Kor 14, 6 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 81. začalo (20, 17 – 28) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Sk 1, 15 – 26;  1 Jn 3,21 – 4,6;  1 Jn 4, 11 – 16 = všetky tri svätému Matejovi.

 

9. august 2019:

Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý apoštol Matej – polyelejný sviatok bez bdenia. Piatok 9. týždňa po Päťdesiatnici. /Obdobie uspenského pôstu./

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Matejovi.

Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26) = svätému Matejovi, a 157. začalo (1 Kor 14, 26b – 40) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6) = svätému Matejovi, a Mt 83. začalo od polovice (21, 12–14. 17–20) = radové čítanie.

 

10. august 2019:

Sobota 9. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 113. začalo (Rim 14, 6 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 64. začalo (15, 32 – 39) = radové čítanie.

 

11. august 2019:

NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Euplos. /Obdobie uspenského pôstu./

8. hlas, 9. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 128. začalo (1 Kor 3, 9 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 59. začalo (14, 22 – 34) = radové čítanie.

 

12. august 2019:

Pondelok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätí mučeníci Fótios a Anikét. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač – presun z nasledujúceho dňa. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 159. začalo (1 Kor 15, 12 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 84. začalo (21, 18 – 22) = radové čítanie.

 

13. august 2019:

Utorok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 161. začalo (1 Kor 15, 29 – 38) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 85. začalo (21, 23b – 27) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:  Múd 5,15 – 6,3b;   Múd 3, 1 – 9;   Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Teodózovi.

 

14. august 2019:

BUĎ: Streda 10. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Svätý prorok Micheáš.
ALEBO: Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho prepodobného otca Teodóza, pečerského igumena – polyelejný sviatok bez bdenia. Streda 10. týždňa po Päťdesiatnici. /Posledný deň uspenského pôstu./

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 165. začalo (1 Kor 16, 4 – 12) = radové čítanie z tohto dňa, a 167. začalo (2 Kor 1, 1 – 7) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 86. začalo (21, 28b – 32) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 88. začalo (21, 43 – 46) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Teodózovi.

Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Teodózovi, a 165. začalo (1 Kor 16, 4 – 12) = radové čítanie z tohto dňa, a 167. začalo (2 Kor 1, 1 – 7) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi, a Mt 86. začalo (21, 28b – 32) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 88. začalo (21, 43 – 46) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni:  Gn 28, 10 – 17;   Ez 43,27 – 44,4a;   Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.

 

15. august 2019:

ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY – veľký a prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke.

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke.

 

16. august 2019:

Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím. Piatok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. (Svätý mučeník Diomédes.)

Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) alebo 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11) = svätému plátnu, a 169. začalo (2 Kor 1, 12 – 20) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo od polovice (9, 51–56; 10, 22–24) = svätému plátnu, a Mt 91. začalo (22, 23 – 33) = radové čítanie.

 

17. august 2019:

Sobota 10. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Myrón.

Apoštol na liturgii: 119. začalo (Rim 15, 30 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 73. začalo (17,24b – 18,4) = radové čítanie.

 

18. august 2019:

NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätí mučeníci Flórus a Laurus.

1. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým Flórovi a Laurovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 72. začalo (17, 14b – 23a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = svätým Flórovi a Laurovi.

 

19. august 2019:

Pondelok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci.

Apoštol na liturgii: 171. začalo (2 Kor 2, 3c – 15a) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Andrejovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 94. začalo (23, 13 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Andrejovi.

 

20. august 2019:

Utorok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Samuel.

Apoštol na liturgii: 172. začalo (2 Kor 2,14 – 3,3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 95. začalo (23, 23 – 28) = radové čítanie.

 

21. august 2019:

Streda 11. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Bassa.

Apoštol na liturgii: 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 96. začalo (23, 29 – 39) = radové čítanie.

 

22. august 2019:

Štvrtok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Agatonik a spoločníci. Svätý mučeník Lupus – presun z nasledujúceho dňa. /Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup – presun z nasledujúceho dňa./

Apoštol na liturgii: 175. začalo (2 Kor 4, 1 – 6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 99. začalo (24, 13 – 28) = radové čítanie.

 

23. august 2019:

Piatok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky.

Apoštol na liturgii: 177. začalo (2 Kor 4, 13 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 100. začalo (24, 27–33. 42–51) = radové čítanie.

 

24. august 2019:

Sobota 11. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eutychés.

Apoštol na liturgii: 123. začalo (1 Kor 1, 3 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 78. začalo (19, 3 – 12) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b;  Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b = všetky tri blaženému Metodovi.

 

25. august 2019:

NEDEĽA 11. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.
A BUĎ: Vrátenie pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja; svätý apoštol Títus – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.
ALEBO: Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen – polyelejný sviatok s bdením.

 2. hlas, 11. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

 Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12) = radové čítanie, prípadne aj 300. začalo (Tít 1, 1–4; 2,15 – 3,3. 12 – 13. 15) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mt 77. začalo (18, 23 – 35) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým apoštolom.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii: 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12) = radové čítanie, a 291. začalo (2 Tim 1, 8 – 18) = blaženému Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 77. začalo (18, 23 – 35) = radové čítanie, a Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = blaženému Metodovi.

 

26. august 2019:

Pondelok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Adrián a Natália.

Apoštol na liturgii: 179. začalo (2 Kor 5, 10 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 2. začalo (1, 9 – 15) = radové čítanie.

 

27. august 2019:

Utorok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Pimen.

Apoštol na liturgii: 180. začalo (2 Kor 5, 15 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Pimenovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 3. začalo (1, 16 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Pimenovi.

 

28. august 2019:

Streda 12. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec svätý Augustín, hipponský biskup. /Svätý mučeník Gebre Michal, etiópsky presbyter. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú vo vzdialených jaskyniach./

Apoštol na liturgii: 182. začalo (2 Kor 6, 11 – 16b) = radové čítanie z tohto dňa, a 183. začalo (2 Kor 7, 1b – 10a) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 4. začalo (1, 23 – 28) = radové čítanie z tohto dňa, a Mk 5. začalo (1, 29 – 35) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni:  Iz 40, 1–3. 9a–e. 41, 17d–18. 45, 8a–d. 48, 20b–21b. 54,1;  Mal 3, 1– 3a. 5–7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4–6;  Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b– 20. 5, 1–7 = všetky tri Jánovi Predchodcovi.

 

29. august 2019:

SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA – veľký sviatok.

Evanjelium na utierni: Mt 57. začalo (14, 1 – 13) = Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii: 33. začalo (Sk 13, 25 – 33a) = Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 24. začalo (6, 14 – 30) = Jánovi Predchodcovi.

 

30. august 2019:

Piatok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia.

Apoštol na liturgii: 184. začalo (2 Kor 7, 10 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 9. začalo (2, 18 – 22) = radové čítanie.

 

31. august 2019:

Sobota 12. týždňa po Päťdesiatnici. Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím. /Posledný deň cirkevného roka./

Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) = radové čítanie, prípadne aj 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Mt 82. začalo (20, 29 – 34) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28) = Bohorodičke.

Parémie na večierni:  Iz 61, 1 – 9;  Lv 26, 3–12. 14–17. 19–20. 22. 33b. 28;  Múd 4, 7 – 15 = prvé dve k začiatku indiktu, tretia prepodobnému.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava