Napísal 3. februára 2019

Kňazský deň a stretnutie s rehoľníkmi

V pondelok 4. februára sa na eparchiálnom úrade v Bratislave uskutoční Kňazský deň a stretnutie s rehoľníkmi žijúcimi a pôsobiacimi v našej eparchii.

Stretnutie sa začne spoločnou modlitbou hodinky (9.30 h.) a bude pokračovať prednáškou. Po obede je na programe pracovné stretnutie a po ňom spoločná večiereň v katedrále.

Následne budú prítomní kňazi spolu s vladykom Petrom sláviť sv. liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku v katedrále o 17:00, na ktorú sú všetci srdečne pozvaní.

Zdroj: Obežník 1/2019
Ilustračné foto: Kňazský deň a deň zasvätených 2017

Kategória: Zo života eparchie