Home Liturgický kalendár - 2023 1. – 30. september 2023 (up date)

1. – 30. september 2023 (up date)

by Stano Gabor
0 comment

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

NA OBDOBIE OD 1. SEPTEMBRA 2023 DO 30. SEPTEMBRA 2023

Zostavil: o. Marcel Gajdoš, kňaz košickej eparchie

 1. september 2023:

Začiatok indiktu, to jest nového roka – polyelejný sviatok bez bdenia. Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén. Svätý mučeník Aitalas. Štyridsať svätých mučeníc a svätý diakon Ammun, ich učiteľ. Svätí mučeníci Kallista, Evod a Hermogenés, súrodenci. Pamiatka spravodlivého Jozueho, Nunovho syna.

Apoštol na liturgii: 282. začalo (1 Tim 2, 1 – 7) = začiatku indiktu, prípadne aj 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) = svätému Simeonovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22a) = začiatku indiktu, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Simeonovi.

 

2. september 2023:

Sobota 14. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Mamant. Náš prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha.

Apoštol na liturgii: 130. začalo (1 Kor 4, 1 – 5) = radové čítanie, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Mamantovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 93. začalo (23, 1 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Mamantovi.

 

3. september 2023:

NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta Eutymia Veľkého.

5. hlas, 3. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 170. začalo (2 Kor 1,21 – 2,4) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Antimovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 89. začalo (22, 1 – 14) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Antimovi.

 

6. september 2006:

Streda 15. týždňa po Päťdesiatnici. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. (Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.) /Náš prepodobný otec Archippos./

Apoštol na liturgii: 207. začalo (Gal 3, 15 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = svätému Michalovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 23. začalo (6, 7 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Michalovi.

 

7. september 2006:

Štvrtok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia presvätej Bohorodičky – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Svätý mučeník Sózont.

Apoštol na liturgii: 208. začalo (Gal 3,23 – 4,5) = radové čítanie z tohto dňa, a 210. začalo (Gal 4, 8 – 21) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Sózontovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 25. začalo (6, 30 – 45) = radové čítanie z tohto dňa, a Mk 26. začalo (6, 45 – 53) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Sózontovi.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17;  Ez 43,27 – 44,4a;  Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.

 

8. september 2006:

NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY – veľký sviatok.

Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Narodeniu Bohorodičky.

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Narodeniu Bohorodičky.

Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Narodeniu Bohorodičky.

 

9. september 2006:

Sobota pred Povýšením. Sobota 15. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. (Svätý mučeník Severián.)

Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9) = zo soboty pred Povýšením, a 132. začalo (1 Kor 4,17 – 5,5) = radové čítanie, prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätým Joachimovi a Anne.

Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = zo soboty pred Povýšením, a Mt 97. začalo (24, 1b – 13) = radové čítanie, prípadne aj Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätým Joachimovi a Anne.

 

10. september 2006:

NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM. NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

6. hlas, 4. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) = z nedele pred Povýšením, a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = z nedele pred Povýšením, a Mt 92. začalo (22, 35 – 46) = radové čítanie.

 

11. september 2006:

Pondelok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. Svätý hieromučeník Autonomos – presun z nasledujúceho dňa.

Apoštol na liturgii: 211. začalo (Gal 4,28 – 5,10) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Teodore.

Evanjelium na liturgii: Mk 27. začalo (6,54 – 7,8) = radové čítanie, prípadne aj Jn 28. začalo (8, 3 – 11) = svätej Teodore.

 

12. september 2006:

Utorok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky.

Apoštol na liturgii: 212. začalo (Gal 5, 11 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Narodeniu Bohorodičky.

Evanjelium na liturgii: Mk 28. začalo (7, 5 – 16) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Narodeniu Bohorodičky.

 

13. september 2023:

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím. Streda 16. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník.

 

Apoštol na liturgii: 307. začalo (Hebr 3, 1 – 4) = zo Založenia chrámu, a 214. začalo (Gal 6, 2 – 10) = radové čítanie z tohto dňa, a 216. začalo (Ef 1, 1 – 9a) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 18) = zo Založenia chrámu, a Mk 29. začalo (7, 14 – 24a) = radové čítanie z tohto dňa, a Mk 30. začalo (7, 24b – 30) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

 

Parémie na večierni: Ex 15,22 – 16,1a; Prís 3, 11 – 18; Iz 60, 11 – 16 = všetky Povýšeniu úctyhodného Kríža.

 

14. september 2023:

POVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM – veľký a odporúčaný sviatok.

 

Evanjelium na utierni: Jn 42. začalo od polovice (12, 28 – 36a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.

 

Apoštol na liturgii: 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Evanjelium na liturgii: Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.

 

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:  Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd;  Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. 3, 5. 12-13. 15. 19. 21- 23. 25-26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64. 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. 5, 19. 21 = všetky tri Spolutrpiteľke.

 

15. september 2023:

Piatok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý veľkomučeník Nikita – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. ALEBO: Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka – polyelejný sviatok bez bdenia.

 

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 217. začalo (Ef 1, 7 – 17) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Nikitovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 32. začalo (8, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Nikitovi.

 

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:  Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke.

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Spolutrpiteľke, a 217. začalo (Ef 1, 7 – 17) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke, a Mk 32. začalo (8, 1 – 10) = radové čítanie.

 

16. september 2023:

Sobota po Povýšení. Sobota 16. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

 

Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) = zo soboty po Povýšení, a 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.

Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30) = zo soboty po Povýšení, a Mt 101. začalo (24, 34 – 44) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.

 

17. september 2023:

NEDEĽA PO POVÝŠENÍ. NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.

 

  1. hlas, 5. utierňové evanjelium.

 

Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

 

Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) = z nedele po Povýšení, a 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z nedele po Povýšení, a Mt 105. začalo (25, 14 – 30) = radové čítanie.

 

18. september 2023:

Pondelok 17. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.

 

Apoštol na liturgii: 227. začalo (Ef 4, 25 – 32) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 10. začalo (3, 19 – 22) = radové čítanie.

 

19. september 2023:

Utorok 17. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

 

Apoštol na liturgii: 230. začalo (Ef 5, 20 – 26) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 11. začalo (3,23 – 4,1) = radové čítanie.

 

20. september 2023:

Streda 17. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. ALEBO: Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

 

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 231. začalo (Ef 5, 25 – 33a) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Eustatiovi a spoločníkom.

Evanjelium na liturgii: Lk 12. začalo (4, 1 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Eustatiovi a spoločníkom.

 

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii: 231. začalo (Ef 5, 25 – 33a) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým Michalovi a Teodorovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 12. začalo (4, 1 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätým Michalovi a Teodorovi.

 

21. september 2023:

Štvrtok 17. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža.

 

Apoštol na liturgii: 232. začalo (Ef 5,33 – 6,9) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22a) = radové čítanie.

 

22. september 2023:

Piatok 17. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie – presun z predchádzajúceho dňa. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. (Svätý prorok Jonáš. Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.)

 

Apoštol na liturgii: 234. začalo (Ef 6, 18 – 24) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Fókovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Fókovi.

 

23. september 2023:

Sobota 17. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

 

Apoštol na liturgii: 162. začalo (1 Kor 15, 39 – 45) = radové čítanie, a 210. začalo od polovice (Gal 4,22b – 31) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 15. začalo (4, 31 – 36) = radové čítanie, a Lk 2. začalo (1, 5 – 25) = svätému Jánovi Predchodcovi.

 

24. september 2023:

NEDEĽA 17. (18.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

 

  1. hlas, 6. utierňové evanjelium.

 

Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

 

Apoštol na liturgii: 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = svätej Tekle.

Evanjelium na liturgii: Lk 17. začalo (5, 1b – 11) = radové čítanie, prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13) = svätej Tekle.

 

25. september 2023:

Pondelok 18. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Eufrozína.

 

Apoštol na liturgii: 235. začalo (Flp 1, 1 – 7) = radové čítanie, ; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 236. začalo (Flp 1, 8 – 14) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii: Lk 16. začalo (4, 37 – 44) = radové čítanie; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 18. začalo (5, 12 – 16) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

 

Parémie na večierni:  1 Jn 3,21 – 4,6;   1 Jn 4, 11 – 16;   1 Jn 4,20 – 5,5 = všetky svätému Jánovi Teológovi.

 

26. september 2023:

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa – polyelejný sviatok s bdením.

 

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jánovi Teológovi.

 

Apoštol na liturgii: 73. začalo od polovice (1 Jn 4, 12 – 19) = svätému Jánovi Teológovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 236. začalo (Flp 1, 8 – 14) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25–27; 21, 24–25) = svätému Jánovi Teológovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Lk 18. začalo (5, 12 – 16) = radové čítanie.

 

27 september 2023:

Streda 18. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. /Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferratského monastiera./

 

Apoštol na liturgii: 237. začalo (Flp 1, 12 – 20a) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 21. začalo (5, 33 – 39) = radové čítanie.

 

Parémie na večierni:  Múd 5,15 – 6,3b;   Múd 3, 1 – 9;   Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Charitónovi.

 

28. september 2023:

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón – polyelejný sviatok bez bdenia. Štvrtok 18. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. /Svätý Václav, český knieža. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona./

 

Evanjelium na utierni: Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Charitónovi.

 

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Charitónovi, a 238. začalo (Flp 1, 20b – 27a) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Charitónovi, a Lk Lk 23. začalo (6, 12 – 19) = radové čítanie.

 

29. september 2023:

Piatok 18. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

 

Apoštol na liturgii: 239. začalo (Flp 1,27 – 2,4) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Kyriakovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Kyriakovi.

 

30. september 2023:

Sobota 18. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

 

Apoštol na liturgii: 164. začalo (1 Kor 15,58b – 16,3) = radové čítanie, prípadne aj 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) = svätému Gregorovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 19. začalo (5, 17 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47) = svätému Gregorovi.

 

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17;  Ez 43,27 – 44,4a;  Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava