Home Zo života Cirkvi Pietna spomienka v Leopoldove

Pietna spomienka v Leopoldove

by Stano Gabor
0 comment

V Leopoldove sa v stredu 23. augusta konala pietna spomienka na nespravodlivo väznených. Začala sa svätou liturgiou vo Farskom kostole sv. Ignáca, ktorú slúžil pomocný biskup Bratislavskej eparchie vladyka Milan Lach, SJ spolu s kňazmi Ordinariátu OS a OZ SR, Bratislavskej eparchie a Rádu sv. Bazila Veľkého. Po jej skončení nasledovalo položenie venca k pamätnej tabuli väznených biskupov, kňazov a veriacich pred kostolom.

Oficiálna pietna spomienka za účasti Hudby Ministerstva vnútra SR a čestnej stráže zo Zboru väzenskej a justičnej stráže pri pamätnej tabuli pred bránou ÚVTOS a ÚVV Leopoldov sa začala kladením vencov a štátnou hymnou SR. Prítomní boli zástupcovi parlamentu, ministerstiev a viacerých organizácií:  podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel, verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, plk. Beniak z Vojenskej kancelárie prezidenta SR, poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Mišík, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Peter Sepeši, generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR, zástupca Veľvyslanectva Českej republiky, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltmann, námestník generálneho riaditeľa ZVJS plk. Adrián Baláž, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš, dekan Veliteľstva pozemných síl za Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR a za Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku kpt. Ondrej Rišiaň, väzenský dekan mjr. Gabriel Dzvoňár za Ordinariát OS a OZ SR,  protoihumen Rádu sv. Bazila Veľkého o. Vladimíra Sedláček, OSBM, prednostka Mestského úradu v Leopoldove Adriana Urbanová, Milena Blatná za Konfederáciu politických väzňov Slovenska a predseda Regionálnej pobočky Bratislava – mesto organizácie Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. odboj Jozef Dečo. Prejavy predniesli: G. Grendel, R. Dobrovodský, M. Lexmann, P. Voltmann, O. Rišiaň, J. Dečo. Svedectvá predniesli deti politických väzňov Eliáš Jakubjanský a Soňa Faboková.

Po položení vencov delegáciami KPVS, PV-ZPKO a TTSK k pamätníku príslušníkov väzenskej stráže, ktorí zahynuli pri výkone služby sa prítomní presunuli na bývalý väzenský cintorín. K pamätníku položili vence zástupcovia TTSK a KPVS a svedectvo dcéry politického väzňa predniesla Anna Mária Pardubská. Zakončenie programu bolo pri symbolickom hrobe neznámeho politického väzňa. Peter Sandtner v príhovore ozrejmil okolnosti exhumácie biskupa Pavla Petra Gojdiča pred 55 rokmi, k hrobu položili vence zástupcovia KPVS a TTSK a vladyka Milan Lach odslúžil panychídu za zosnulých politických väzňov. Po obede vladyka Milan a otcovia baziliáni navštívili väznicu, kde položili vence k pamätným tabuliam na celách, v ktorých zomreli blahoslavení P. P. Gojdič a M. D. Trčka.

Zdroj: Peter Sandtner, Konfederácia politických väzňov Slovenska

Videozáznamy:

1. časť: svätá liturgia

 

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava