Home Liturgický kalendár - 2023 1. – 31. októbra 2023

1. – 31. októbra 2023

by Stano Gabor
0 comment

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

NA OBDOBIE OD 1. OKTÓBRA 2023 DO 31. OKTÓBRA 2023

Zostavil: o. Marcel Gajdoš
 
1. október 2023:

NEDEĽA 18. (19.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 

A BUĎ: Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.  

ALEBO: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA – veľký sviatok. (Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.)  ALEBO: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA – veľký sviatok. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. (Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.)

 

Ak sa berie 1. možnosť:

1.hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 194. začalo (2 Kor 11,31 – 12,9) = radové čítanie, prípadne aj 21. začalo od polovice (Sk 9, 10 – 19a) = svätému Ananiášovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 26. začalo (6, 31 – 36) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Ananiášovi.

 

Ak sa berie 2. možnosť:

1.hlas

Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke Márii.

Apoštol na liturgii: 194. začalo (2 Kor 11,31 – 12,9) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke Márii.

Evanjelium na liturgii: Lk 26. začalo (6, 31 – 36) = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke Márii.

 

Ak sa berie 3. možnosť:

1.hlas

Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke Márii.

Apoštol na liturgii: 194. začalo (2 Kor 11,31 – 12,9) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke Márii, prípadne aj 21. začalo od polovice (Sk 9, 10 – 19a) = svätému Ananiášovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 26. začalo (6, 31 – 36) = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke Márii, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Ananiášovi.

 

2. október 2023:

Pondelok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Cyprián a svätá mučenica Justína – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. (Svätý Andrej, blázon pre Krista.)

Apoštol na liturgii: 241. začalo (Flp 2, 12 – 16a) = radové čítanie, prípadne aj 280. začalo (1 Tim 1, 12 – 17) = svätému Cypriánovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 25. začalo (6, 24 – 30) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Cypriánovi.

 

3. október 2023:

Utorok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Apoštol na liturgii: 242. začalo (Flp 2, 16b – 23) = radové čítanie, prípadne aj 40. začalo (Sk 17, 16 – 34) = svätému Dionýzovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 27. začalo (6, 37 – 45) = radové čítanie, prípadne aj Mt 55. začalo (13, 44 – 54a) = svätému Dionýzovi.

 

4. október 2023:

Streda 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup.

Apoštol na liturgii: 243. začalo (Flp 2, 24 – 30) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 28. začalo (6,46 – 7,1) = radové čítanie.

 

5. október 2023:

Štvrtok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Charitína.

Apoštol na liturgii: 244. začalo (Flp 3, 1 – 8) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = radové čítanie.

Parémie na večierni:  1 Jn 1, 1 – 7;   Jak 1, 1 – 12;   Júd 1, 1-7. 17-25 = všetky tri svätému Tomášovi.

 

6. október 2023:

Svätý a slávny apoštol Tomáš – polyelejný sviatok bez bdenia. Piatok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Tomášovi.

 

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Tomášovi, a 245. začalo (Flp 3, 8b – 19) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = svätému Tomášovi, a Lk 32. začalo (7, 31 – 35) = radové čítanie.

 

 

 1. október 2023:

Sobota 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Sergej a Bakchus – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

 

Apoštol na liturgii: 168. začalo (2 Kor 1, 8 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätým Sergejovi a Bakchovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 20. začalo (5, 27 – 32) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým Sergejovi a Bakchovi.

 

 

 1. október 2023:

NEDEĽA 19. (20.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.  A BUĎ: Naša prepodobná matka Pelágia.  ALEBO: Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína. (Naša prepodobná matka Pelágia.)

 

 1. hlas, 8. utierňové evanjelium.

 

Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

 

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 30. začalo (7, 11 – 16) = radové čítanie.

 

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke Márii.

Evanjelium na liturgii: Lk 30. začalo (7, 11 – 16) = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke Márii.

 

Parémie na večierni:  1 Jn 1, 1 – 7;  Jak 1, 1 – 12;  Júd 1, 1–7. 17–25 = svätému Jakubovi Alfejovmu.

 

 

 1. október 2023:

Svätý apoštol Jakub Alfejov – polyelejný sviatok bez bdenia. Pondelok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. (Náš prepodobný otec Andronik a jeho manželka Atanázia.)

 

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jakubovi.

 

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Jakubovi, a 248. začalo (Flp 4, 10 – 23) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Jakubovi, a Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = radové čítanie.

 

 

 1. október 2023:

Utorok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia.

 

Apoštol na liturgii: 249. začalo (Kol 1, 1–2a. 7–11) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 34. začalo (8, 1 – 3) = radové čítanie.

 

 

 1. október 2023:

Streda 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Teofan Popísaný, nicejský biskup.

 

Apoštol na liturgii: 251. začalo (Kol 1, 18 – 23) = radové čítanie, prípadne aj 20. začalo (Sk 8, 26 – 39) = svätému Filipovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 37. začalo (8, 22 – 25) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Filipovi.

 

 

 1. október 2023:

Štvrtok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik. Náš prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup a tvorca kánonov. [Náš otec svätý Martin Milosrdný, tourský biskup.]

 

Apoštol na liturgii: 252. začalo (Kol 1, 24 – 29) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.

Evanjelium na liturgii: Lk 41. začalo (9, 7 – 11) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.

 

 

 1. október 2023:

Piatok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika.

 

Apoštol na liturgii: 253. začalo (Kol 2, 1 – 7) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 42. začalo (9, 12b – 18a) = radové čítanie.

 

 

 1. október 2023:

Sobota 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. ALEBO: Naša prepodobná matka Paraskeva Tarnovská – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

 

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 174. začalo (2 Kor 3, 12 – 18) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 22. začalo (6, 1 – 10) = radové čítanie.

 

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii: 174. začalo (2 Kor 3, 12 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Paraskeve.

Evanjelium na liturgii: Lk 22. začalo (6, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13) = svätej Paraskeve.

 

Parémie na večierni:  Gn 14, 14 – 20;  Dt 1, 8 – 11. 15 – 17a;  Dt 10, 14 – 21 = svätým otcom.

 

 

 1. október 2023:

NEDEĽA 20. (21.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov siedmeho všeobecného snemu. (Náš prepodobný otec Eutymios Nový. Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie.)

 

 1. hlas, 9. utierňové evanjelium.

 

Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

 

Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom.

Evanjelium na liturgii: Lk 35. začalo (8, 5 – 15) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom.

 

 

 1. október 2023:

Pondelok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Longín Stotník.

 

Apoštol na liturgii: 255. začalo (Kol 2, 13 – 20) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Longínovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 43. začalo (9, 18 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Mt 113. začalo (27, 33 – 54) = svätému Longínovi.

 

 

 1. október 2023:

Utorok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky.

 

Apoštol na liturgii: 256. začalo (Kol 2,20 – 3,3) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 44. začalo (9, 23 – 27) = radové čítanie.

 

Parémie na večierni:  1 Jn 1, 1 – 7;   Jak 1, 1 – 12;   Júd 1, 1–7. 17–25 = všetky tri svätému Lukášovi.

 

 

 1. október 2023:

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš – polyelejný sviatok bez bdenia. Streda 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici.

 

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Lukášovi.

 

Apoštol na liturgii: 260. začalo od polovice (Kol 4, 5–9. 14. 18) = svätému Lukášovi, a 259. začalo (Kol 3,17 – 4,1) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Lukášovi, a Lk 47. začalo (9, 44 – 50) = radové čítanie.

 

 

 1. október 2023:

Štvrtok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici.  A BUĎ: Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus.  ALEBO: Náš prepodobný otec Ján Rilský – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

 

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 260. začalo (Kol 4, 2 – 9) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo (9, 49 – 56) = radové čítanie.

 

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii: 260. začalo (Kol 4, 2 – 9) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Jánovi Rilskému.

Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo (9, 49 – 56) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) alebo Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = prepodobnému Jánovi Rilskému.

 

 

 1. október 2023:

Piatok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Artemios – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

 

Apoštol na liturgii: 261. začalo (Kol 4, 10 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Artemiovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Artemiovi.

 

 

 1. október 2023:

Sobota 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Hilarión Veľký – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

 

Apoštol na liturgii: 178. začalo (2 Kor 5, 1 – 10a) = radové čítanie, prípadne aj 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11) = svätému Hilariónovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 29. začalo (7, 1b – 10) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Hilariónovi.

 

 

 1. október 2023:

NEDEĽA 21. (22.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. Siedmi svätí mladíci z Efezu.

 

 1. hlas, 10. utierňové evanjelium.

 

Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

 

Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Aberkiovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 83. začalo (16, 19 – 31) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Aberkiovi.

 

 

 1. október 2023:

Pondelok 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

 

Apoštol na liturgii: 262. začalo (1 Sol 1, 1 – 5) = radové čítanie, a 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = svätému Jakubovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 52. začalo (10, 22 – 24) = radové čítanie, a Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Jakubovi.

 

 

 1. október 2023:

Utorok 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Aretas a spoločníci.

 

Apoštol na liturgii: 263. začalo (1 Sol 1, 6 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätému Aretovi a spoločníkom.

Evanjelium na liturgii: Lk 55. začalo (11, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36; 11, 1) = svätému Aretovi a spoločníkom.

 

 

 1. október 2023:

Streda 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios.

 

Apoštol na liturgii: 264. začalo (1 Sol 2, 1 – 8) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 265. začalo (1 Sol 2, 9 – 14a) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13) = svätým Marciánovi a Martyriovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 56. začalo (11, 9 – 13) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 57. začalo (11, 14 – 23) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým Marciánovi a Martyriovi.

 

Parémie na večierni:  Iz 63, 15–19. 64, 1–4c. 7 – 8;  Jer 2, 2b – 12;  Múd 4, 7 – 15 = zemetraseniu a svätému Demeterovi.

 

 

 1. október 2023:

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný – polyelejný sviatok s bdením. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie.

 

Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Demeterovi.

 

Apoštol na liturgii: 331. začalo od polovice (Hebr 12, 6–13. 25–27) = zemetraseniu, a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Demeterovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 265. začalo (1 Sol 2, 9 – 14a) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 27. začalo (8, 23 – 27) = zemetraseniu, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Demeterovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Lk 57. začalo (11, 14 – 23) = radové čítanie.

 

 

 1. október 2023:

Piatok 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Nestor. [Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.]

 

Apoštol na liturgii: 266. začalo (1 Sol 2, 14 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Nestorovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 58. začalo (11, 23 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Nestorovi.

 

 

 1. október 2023:

Sobota 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici.  BUĎ: Svätí mučeníci Terencius a Neonilla. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky.  ALEBO: Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

 

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 185. začalo (2 Kor 8, 1 – 5) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = radové čítanie.

 

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii: 185. začalo (2 Kor 8, 1 – 5) = radové čítanie, a 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Paraskeve.

Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = radové čítanie, a Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Paraskeve.

 

 

 1. október 2023:

NEDEĽA 22. (23.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.  A BUĎ: Svätá prepodobná mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ.  ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Abramia Archimandritu, rostovského divotvorcu – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

 

 1. hlas, 11. utierňové evanjelium.

 

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

 

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 220. začalo (Ef 2, 4 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným.

Evanjelium na liturgii: Lk 38. začalo (8, 26 – 39) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným.

 

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii: 220. začalo (Ef 2, 4 – 10) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Abramiovi  Archimandritovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 38. začalo (8, 26 – 39) = radové čítanie, a Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Abramiovi Archimandritovi.

 

 

 1. október 2023:

Pondelok 23. (24.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia.

 

Apoštol na liturgii: 267. začalo (1 Sol 2,20 – 3,8) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 268. začalo (1 Sol 3, 9 – 13) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii: Lk 59. začalo (11, 29 – 33) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 60. začalo (11, 34 – 41) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

 

 

 1. október 2023:

BUĎ: Utorok 23. (24.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. Svätý mučeník Epimach.  ALEBO: Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup – polyelejný sviatok s bdením.

 

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 268. začalo (1 Sol 3, 9 – 13) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 60. začalo (11, 34 – 41) = radové čítanie.

 

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo (9,39 – 10,9) = blaženému Teodorovi.

 

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = blaženému Teodorovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 268. začalo (1 Sol 3, 9 – 13) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Teodorovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Lk 60. začalo (11, 34 – 41) = radové čítanie.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava